Xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015-2016 của Viện Nghiên cứu Con người

23/06/2014
Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại hội trường 3A số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015 - 2016 của Viện Nghiên cứu Con người.

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại hội trường 3A số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015 - 2016 của Viện Nghiên cứu Con người. Trong năm 2015 - 2016, Viện Nghiên cứu Con người có 05 đề cương được bảo vệ trước hội đồng xét duyệt đề tài của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm). Hệ đề tài cấp Bộ năm 2015-2016 của Viện tập trung vào các vấn đề: phát triển con người, phát triển dựa trên quyền, an ninh con người và biến đổi khí hậu, già hóa dân số,...

Hội đồng xét duyệt do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch Viện Hàn lâm) chủ trì, các ủy viên Hội đồng bao gồm các nhà khoa học trong hệ thống Viện Hàn lâm và ngoài Viện Hàn lâm nhằm thể hiện tính khách quan, phù hợp với chuyên môn của từng đề cương được đề xuất.

 Hội đồng tập trung vào việc nhận xét, góp ý cho nhóm thực hiện đề tài về mặt nội dung của đề cương giúp ích cho quá trình triển khai thực hiện nghiên cứu của đề tài. Các thành viên Hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến góp ý về các vấn đề cần triển khai nghiên cứu của từng đề cương, về mặt được, mặt chưa được, và cần bổ sung những gì,... nhằm giúp các chủ nhiệm đề tài có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp. Chủ tịch Hội đồng đã đưa ra kết luận đối với mỗi đề cương. Nhìn chung tất cả các đề cương cần điều chỉnh tên cho phù hợp với định hướng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người và thực tiễn đời sống xã hội. Các chủ nhiệm đề tài phát biểu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt và kết luận của chủ tịch Hội đồng để chỉnh sửa cho phù hợp và khả thi đối với từng đề tài.

Buổi xét duyệt đề cương là hoạt động sinh hoạt khoa học theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng đánh giá các đề cương trong hệ đề tài cấp Bộ năm 2015 - 2016 của Viện Nghiên cứu Con người đã triển khai tốt, nghiêm túc ngay từ quá trình xét duyệt tại Viện. Tất cả 05 đề cương được thông qua và sẽ triển khai vào năm 2015 - 2016.