Xét duyệt đề cương cấp cơ sở năm 2015

19/05/2014

Ngày 27 tháng 4 năm 2014, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2015.

Đề tài cấp cơ sở năm 2015 gồm:

 1. Đề tài: “Thông điệp bình đẳng giới trên báo phụ nữ thủ đô (khảo sát các số báo trong hai năm 2006  và 2014”, do Ths. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm.

Đề tài tập trung phân tích thông điệp về bình đẳng giới; chỉ ra một số vấn đề về việc xây dựng nội dung, hình thức thông điệp, cách thức truyền thông các thông điệp về bình đẳng được đăng tải qua các bài viết trên các số báo Phụ nữ Thủ đô trong hai năm 2006 và 2014; Cuối cùng là đưa ra một số đề xuất trong việc xây dựng các thông điệp bình đẳng giới được đăng tải qua các bài viết trên tờ báo này.

 1. Đề tài: “Tự tử ở nhóm tuổi thanh thiếu niên nhìn từ góc độ an ninh con người: theo hướng tiếp cận lý thuyết”, do Ths. Phạm Thu Hương làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về phương diện lý luận hiện tượng tự tử ở nhóm tuổi thanh thiếu niên nhìn từ góc độ an ninh con người.

 1. Đề tài: “Vấn đề an ninh nguồn nước ở Việt Nam nhìn từ góc độ luật pháp”, do Ths. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm.

Đề tài triển khai nghiên cứu về cơ sở lý luận về an ninh nguồn nước và cơ sở pháp lý để bảo vệ nguồn nước của Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam

 1. Đề tài: “Lối sống của người dân tộc Hmông ở tỉnh Hà Giang và việc bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển con người”, do Ths. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm.

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, làm rõ những vấn đề trong lối sống của dân tộc Hmông ở tỉnh Hà Giang đối với việc bảo vệ môi trường sống của họ, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực, cũng như hạn chế những tác động tiêu cực trong lối sống của dân tộc này tới môi trường sống của cộng đồng hiện nay.

 1. Đề tài: “Bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư dự án thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An)”, do CN. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm.

Kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài 2014, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu thực địa về việc bảo tồn văn hóa vì mục tiêu phát triển con người của cộng đồng cư dân tái định cư trong dự án thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An)

 1. Đề tài: “Vai trò của vốn xã hội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay (Nghiên cứu thực trạng), do Th.s. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

Đề tài tập trung làm rõ vai trò của vốn xã hội đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn xã hội trong các doanh nghiệp đó

 1. Đề tài: “Chất lượng sống ở Việt Nam nhìn từ góc độ hài lòng của người dân”, do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống (sự hạnh phúc, sự thụ hưởng và sự thành đạt) của người dân Việt Nam đứng trên góc độ hài lòng.

 1. Đề tài: “Văn hóa và phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, do PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm

Mục tiêu chính của đề tài là chuẩn bị bản thảo cuốn sách: “Văn hóa và phát triển con người”.

 1. Đề tài: “Vấn đề trang bị kĩ năng sống trong cuộc sống hôn nhân của gia đình trẻ hiện nay tại Hà Nội”, do Ths. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm

Đề tài phân tích thực trạng và xác định các vấn đề về kĩ năng sống của các cặp vợ chồng trẻ (trong 7 năm đầu kết hôn) tại Hà Nội nhằm xác định những thiếu hụt kĩ năng sống như là một trong các nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình và tình trạng ly hôn của giới trẻ hiện nay. Từ đó, đề tài đưa ra kiến nghị, giải pháp cho việc tăng cường kĩ năng sống trong cuộc sống lứa đôi cho các cặp vợ chồng trẻ để vượt qua gia đoạn đầu cảu cuộc sống hôn nhân và xây dựng hạnh phúc

 1.  Đề tài: “Vận dụng các lý thuyết nữ quyền và giới trong phát triển con người”, do Ths. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm

Đề tài nghiên cứu phân tích các lý thuyết về nữ quyền và giới trong lịch sử các lý thuyết nghiên cứu về phát triển và phát triển con người nhằm cung cấp một cái nhìn tổng thể về mảng lý thuyết này, tạo cơ sở cho các nghiên cứu về Giới trong nghiên cứu về phát triển và phát triển con người ở Việt Nam.

 1. Đề tài: “Đảm bảo sinh kế bền vững của người dân dưới tác động của dự án Sông Giá liên quan đến thu hồi đất: Nghiên cứu trường hợp ở xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng”, do Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích chiến lược ứng phó của người dân đối với sinh kế bền vững sau khi họ bị mất đất nông nghiệp do sự phát triển khu công nghiệp.

 1.  Đề tài: “Quản lý cộng đồng trong bảo vệ và  khai thác môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững (Tiếp cận mô hình)”, do Th.s Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu một số mô hình quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường tại Việt Nam. Từ đó, đề tài đưa ra một số kết luận về mô hình quản lý cộng đồng trong bảo vệ và khai thác môi trường tại Việt Nam hiện nay.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày, Hội đồng xét duyệt đã góp ý giúp các chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện hơn đề cương nghiên cứu, để nội dung và tên đề tài phù hợp hơn, cách thức thực hiện thuận lợi hơn. Các chủ nhiệm đề tài cũng có những phản hồi tích cực với các ý kiến của hội đồng. Cuối cùng, Hội đồng bỏ phiếu thông qua đề cương. Kết quả: 100% số phiếu đồng ý thông qua để bảo vệ đề cương cấp Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thị Nga