Tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” ngày 14/11/2019 (15/11/2019)

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Tiếp cận dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa” do Chương trình phát triển nguồn nhân lực của Đại sứ quán Úc tài trợ, tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Con Người vào ngày 14/11/2019.

Tọa đàm khoa học: Thuyết tiến hóa Đác-uyn và tiền đề lý luận của các tư tưởng về con người của chủ nghĩa Mác (29/07/2019)

Ngày 26 tháng 7, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi Tọa đàm khoa học: “Thuyết tiến hóa Đac-uyn và tiền đề lý luận của các tư tưởng về con người của chủ nghĩa Mác”. Báo cáo chính do PGS.TSKH. Lương Đình Hải trình bày. Tham dự buổi Tọa đàm khoa học có các thành viên đề tài KX 02.18/16-20 và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người có quan tâm.

Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số” (30/01/2019)

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, tại Hà Nội, đề tài cấp Quốc gia CTDT.44.18/16-20: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đã tổ chức thành công Hội thảo: “Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người và phát triển con người vùng dân tộc thiểu số”.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam” (11/12/2018)

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018 “Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam”, do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu Hệ đề tài cấp cơ sở năm 2018 (10/12/2018)

Ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam” (07/12/2018)

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018“Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em Lào Cai hiện nay” (28/11/2018)

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018 “Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em Lào Cai hiện nay”, do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm, (16/11/2018)

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm, do TS. Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Hòa nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với Người khuyết tật ở Thái Bình: thực trạng và giải pháp (15/11/2018)

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Hòa nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với Người khuyết tật ở Thái Bình: thực trạng và giải pháp do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Sinh hoạt khoa học: Công nghệ thông tin, kỹ thuật số (26/04/2017)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” do PGS.TSKH Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Công nghệ thông tin, kỹ thuật số” do GS.TSKH Đỗ Trung Tá, nguyên UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trình bày.