Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam” (07/12/2018)

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018“Nghèo đa chiều và thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em Lào Cai hiện nay” (28/11/2018)

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017-2018 “Bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận với giáo dục của trẻ em Lào Cai hiện nay”, do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm, (16/11/2018)

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm, do TS. Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Hòa nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với Người khuyết tật ở Thái Bình: thực trạng và giải pháp (15/11/2018)

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Hòa nhập xã hội vì mục tiêu phát triển con người đối với Người khuyết tật ở Thái Bình: thực trạng và giải pháp do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Sinh hoạt khoa học: Công nghệ thông tin, kỹ thuật số (26/04/2017)

Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay” do PGS.TSKH Lương Đình Hải làm chủ nhiệm, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Công nghệ thông tin, kỹ thuật số” do GS.TSKH Đỗ Trung Tá, nguyên UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông trình bày.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Người nông dân với tiếp cận pháp luật” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm. (19/04/2017)

Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Người nông dân với tiếp cận pháp luật” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: các quan điểm tiếp cận và chính sách” (12/04/2017)

Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “An ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu: các quan điểm tiếp cận và chính sách” do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Sinh hoạt khoa học: Một số thành tựu của Y học hiện đại và sự phát triển con người trong thế kỷ 21. (10/03/2017)

Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Thành tựu của Y học hiện đại và sự phát triển con người trong thế kỷ 21” do PGS.TS Lê Minh Giang, đại học Y Hà Nội trình bày.

Sinh hoạt khoa học: Khoa học và kỹ nghệ vật liệu. (20/02/2017)

Ngày 17 tháng 2 tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra sinh hoạt khoa học với chủ đề “Khoa học và kỹ nghệ vật liệu” do GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu trình bày.

Sinh hoạt khoa học: Ảnh hưởng của công nghệ tới con người (20/01/2017)

Sáng 19 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đề tài cấp Nhà nước KX.01.11/16-20 đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng của công nghệ tới con người” do chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải trình bày.