Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 (27/11/2020)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, trong buổi chiều các ngày 23/11, 24/11, 26/11 và sáng 27/11/2020, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mã số CTDT.44.18/16-20 do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm. (30/09/2020)

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2020 Tại Viện Nghiên cứu con người đã diễn ra họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mã số CTDT.44.18/16-20 do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học: Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức. (14/09/2020)

Trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp Nhà nước CTDT.44.18/16-20 “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì, ngày 11 tháng 09 năm 2020, tại Thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Con người và chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo có chủ đề: “Phát triển con người các dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: thành tựu và thách thức”. Hội thảo nhằm trao đổi, phân tích để làm rõ hơn những vấn đề thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo “Phát triển Con người vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: Thách thức và giải pháp” (10/09/2020)

Ngày 9 tháng 9 năm 2020 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển Con người vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: Thách thức và giải pháp” tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “ Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ mã số CTDT.44.18/16-20 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người làm cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: "Nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người". (09/09/2020)

Chiều ngày 8/9/2020, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: Nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người, do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: "Nghiên cứu việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu từ góc độ phát triển con người". (09/09/2020)

Sáng ngày 8/9/2020, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: Nghiên cứu việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên nữ dân tộc thiểu số ở Lai Châu từ góc độ phát triển con người, do TS. Lê Thị Đan Dung làm chủ nhiệm.

Hội thảo: “Dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra” (07/09/2020)

Ttong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Nhà nước KX.01.40/16-20: “Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay”, ngày 4 tháng 9 năm 2020, tại Hà Nội, đề tài KX.01.40/16-20 và Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Dư luận xã hội về vấn đề an toàn thực phẩm ở nước ta hiện nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Hội thảo “Các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030” (31/07/2020)

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” (TA9449), do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR), trong hai ngày 30-31/7/2020, tại Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với ADB tổ chức Hội thảo “Các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030” nhằm chia sẻ, trao đổi các kết quả nghiên cứu, các nội dung liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững của toàn cầu trong bối cảnh lồng ghép với các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, lồng ghép với chiến lược phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam.

Xét duyệt thuyết minh cấp Bộ đề tài: “Hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay qua hoạt động giáo dục tài chính cá nhân: thực trạng và giải pháp”: (16/07/2020)

Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ “Hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay qua hoạt động giáo dục tài chính cá nhân: thực trạng và giải pháp”: do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2020 "Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay" (10/07/2020)

Ngày 9 tháng 7 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “ Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, phòng Nghiên cứu Phát triển con người thực hiện năm 2020.

Các tin cũ hơn.............................