Tọa đàm khoa học: “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp” (17/08/2021)

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, đề tài cấp cơ sở: “Tiếp cận giáo dục bậc mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong khu công nghiệp (nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh)”, do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp”.

Tọa đàm khoa học: Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình. (06/08/2021)

Sáng ngày 5/8/2021, Đề tài cơ sở năm 2021: “Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số là nạn nhân bạo lực gia đình (Nghiên cứu trường hợp huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)” do Ths. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học “Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình”.

Tọa đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận về văn hóa và phát triển con người. (05/08/2021)

Trong khuôn khổ đề tài cấp cơ sở năm 2021, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2021, đề tài “Văn hóa và Phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” do TS. Lê Thị Đan Dung, phòng Con người và xã hội làm chủ nhiệm đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề lý luận về văn hóa và phát triển con người” với sự tham gia của Lãnh đạo Viện và đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện.

Tin tọa đàm khoa học: Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người (23/07/2021)

Sáng ngày 23/7, Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu phát triển con người trong thập niên 2010” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm tổ chức tọa đàm khoa học: “Các vấn đề lý luận nghiên cứu và đo lường phát triển con người”.

Xét duyệt đề cương đề tài cơ sở năm 2022 (11/06/2021)

Trong các ngày đầu tháng 6, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành xét duyệt hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022, tham dự họp xét duyệt có thành viên hội đồng là các nhà khoa học của Viện và một số các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm cùng sự tham gia lắng nghe của toàn thể Nghiên cứu viên, cán bộ nghiên cứu của Viện. Việc thực hiện xét duyệt trực tuyến nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo tinh thần chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid -19 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Không khí xét duyệt rất nghiêm túc, các thành viên tham gia đầy đủ.

Bảo vệ cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ. (01/06/2021)

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, tại hội trường Tầng 5 số 9 A Kim Mã Thượng, Ba đình, Hà Nội, VIện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài cấp Bộ: Đề tài “Bảo đảm quyền trẻ em trong các gia đình có bố mẹ đi lao động nước ngoài (Nghiên cứu tại tỉnh Bắc Giang)” do TS. Phạm Thị Tính chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì. Đề tài “An Ninh sức khỏe: một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do TS. Đào Thị Minh Hương chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Tọa đàm khoa học: Thảo luận kết quả nghiên cứu, xin ý kiến các nhà khoa học hoàn thiện báo cáo tổng hợp" (30/04/2021)

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Tọa đàm khoa học: "Thảo luận kết quả nghiên cứu, xin ý kiến các nhà KH hoàn thiện báo cáo tổng hợp". Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp bộ “An ninh sức khỏe: một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Tòa đàm khoa học: Thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ công cụ thực hiện nghiên cứu thực địa (27/04/2021)

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Tọa đàm khoa học: “Thảo luận đóng góp ý kiến hoàn thiện bộ công cụ thực hiện nghiên cứu thực địa”. Đây là hoạt động khoa học trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ 2020 - 2021 “Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu của người Mông ở Đồng Văn - Hà Giang hiện nay từ cách tiếp cận phát triển con người” do TS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 (27/11/2020)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, trong buổi chiều các ngày 23/11, 24/11, 26/11 và sáng 27/11/2020, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mã số CTDT.44.18/16-20 do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm. (30/09/2020)

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2020 Tại Viện Nghiên cứu con người đã diễn ra họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mã số CTDT.44.18/16-20 do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.

Các tin cũ hơn.............................