Tọa đàm khoa học “Một số kết quả nghiên cứu về vai trò của Thiết chế xã hội đối với Phát triển con người” (31/08/2023)

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người, tọa đàm khoa học “Một số kết quả nghiên cứu về vai trò của Thiết chế xã hội đối với Phát triển con người” đã được tổ chức. Đây là sinh hoạt chuyên môn của đề tài khoa học cấp cơ sở “Một số vấn đề lý luận về vai trò của thiết chế xã hội đối với phát triển con người” do TS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm, đề tài thuộc hệ đề tài cấp cơ sở năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người.

Tọa đàm: Một số vấn đề lý luận về năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe (30/08/2023)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp cơ sở “Năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe người dân: Một số vấn đề lý luận”, ngày 28 tháng 8 năm 2023, đề tài tổ chức tọa đàm “Một số vấn đề lý luận về năng lực văn hóa trong chăm sóc sức khỏe”.

Tọa đàm khoa học: Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay (28/07/2023)

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra tọa đàm khoa học với chủ “Một số vấn đề lý luận nghiên cứu về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tài cấp Bộ “Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc nước ta hiện nay” do Ths. NCVC. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm.

Tọa đàm: Góp ý xây dựng bộ công cụ khảo sát đề tài cấp Bộ “Giáo dục và y tế khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (27/07/2023)

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cấp Bộ “Giáo dục và y tế khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay”, ngày 25 tháng 7 năm 2023, đề tài đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến đóng góp xây dựng bộ công cụ đề tài.

Toạ đàm góp ý bộ công cụ khảo sát của đề tài cấp Bộ “Chuyển đổi việc làm của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp” (23/06/2023)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học đề tài cấp Bộ “Chuyển đổi việc làm của người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng: thực trạng và giải pháp” do PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm, Viện NCCN là tổ chức chủ trì, ngày 22/6/2023, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Toạ đàm khoa học “Góp ý bộ công cụ khảo sát của đề tài”.

Toạ đàm khoa học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may (24/03/2023)

Ngày 23/3/2023, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Toạ đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may”. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ thực hiện của Đề tài cấp cơ sở “Thực trạng việc làm bền vững của nữ công nhân ngành dệt may (nghiên cứu trường hợp tại Nam Định” do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu hệ đề tài cơ sở năm 2021 (01/12/2021)

Trong các buổi sáng ngày 11/11; 25/11; 26/11 và 30/11/2021, Viện Nghiên cứu Con người (NCCN) đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2021, kết quả 10/10 đề tài được hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá với mức điểm số khá cao.

Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động (22/09/2021)

Chiều 21 tháng 9 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động”.

Tọa đàm khoa học: “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” (01/09/2021)

Sáng 30 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học, được tổ chức dưới hình thức online với chủ đề “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu”.

Tọa đàm khoa học: “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường” (20/08/2021)

Sáng 19 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở: “Vốn con người: một số lý thuyết và phương pháp đo lường”, do Ths. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học online với chủ đề “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường”.

Các tin cũ hơn.............................