Tin tọa đàm khoa học thuộc đề tài cơ sở: Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh COVID -19 hiện nay. (30/09/2022)

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Tọa đàm Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh COVID -19 hiện nay. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cơ sở “Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 hiện nay”. Tọa đàm nhằm chia sẻ một số vấn đề về sinh kế của người dân nói chung và người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

Tin tọa đàm khoa học đề tài cấp cơ sở: Thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch của người dân ngoại thành Hà Nội: thực trạng và giải pháp (28/09/2022)

Sáng ngày 27/9/2022 Viện Nghiên cứu con người tổ chức tọa đàm khoa học thuộc đề tài cấp cơ sở “Thực trạng bảo đảm quyền tiếp cận nước sạch của người dân ngoại thành Hà Nội: thực trạng và giải pháp” do TS. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện trưởng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm khoa học: “Thông điệp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên truyền thông đại chúng”. (26/09/2022)

Chiều ngày 23 tháng 9, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, trong khuôn khổ Đề tài cấp cơ sở năm 2022: Thông điệp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên một số báo điện tử ở Việt Nam hiện nay đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Thông điệp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên truyền thông đại chúng”.

Tin tọa đàm khoa học thuộc đề tài cơ sở Vốn con người và việc làm của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (21/09/2022)

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Tọa đàm Vốn con người và việc làm của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cơ sở “ Vốn con người và việc làm: Nghiên cứu trường hợp người dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội”. Tọa đàm nhằm chia sẻ một số vấn đề về vốn con người và việc làm của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp. Tham dự tọa đàm có diễn giả khách mời - TS. Cù Thanh Thủy, Trưởng bộ môn Kinh tế và Phát triển, Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu, viên chức của Viện. TS. Nguyễn Đình Tuấn, Phó viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm khoa học thuộc đề tài cơ sở “Ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (20/09/2022)

Sáng ngày 19/9/2022 tại Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Ảnh hưởng của vốn xã hội đến việc làm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đây là Tọa đàm nằm trong khuôn khổ hoạt động của đề tà cấp cơ sở “ Vốn xã hội và việc làm của người dân vùng ven đô thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc” do TS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì.

Tọa đàm khoa học: Rủi ro và ứng phó của người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19 (16/09/2022)

Sáng ngày 15/9/2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, đề tài cấp cơ sở “Ứng phó của người lao động dịch vụ trong bối cảnh đại dịch COVID-19” đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Rủi ro và ứng phó của người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Tọa đàm khoa học: Bảo đảm quyền con người trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (09/09/2022)

Sáng ngày 7/9/2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, đề tài cấp cơ sở “Bảo đảm quyền con người trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp: nghiên cứu trường hợp Văn Giang, Hưng Yên” đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Bảo đảm quyền con người trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề lý luận về tách biệt xã hội” (09/09/2022)

Sáng ngày 8/9/2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu lý luận về tách biệt xã hội tại Việt Nam hiện nay” đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận về tách biệt xã hội”.

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ “Phát huy vốn xã hội của người dân ở miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế” (07/09/2022)

Sáng 6/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Phát huy vốn xã hội của người dân ở miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ThS. Hồ Thị Thủy, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An đồng chủ trì. Đề tài này nằm trong khuôn khổ Chương trình khoa học cấp Bộ “Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội địa phương”.

Tọa đàm khoa học: “Thảo luận đóng góp ý kiến về kết quả nghiên cứu thực địa, xin ý kiến các nhà khoa học hoàn thiện Báo cáo tổng hợp” (31/08/2022)

Sáng ngày 30/8/2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Tọa đàm khoa học “Thảo luận đóng góp ý kiến về kết quả nghiên cứu thực địa, xin ý kiến các nhà khoa học hoàn thiện Báo cáo tổng hợp” được tổ chức. Đây là tọa đàm 2 trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu của người Mông ở Đồng Văn - Hà Giang hiện nay từ cách tiếp cận phát triển con người.