Hội thảo khoa học "Thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An". (04/07/2022)

Chiều 30/6 và sáng 1/7/2022, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Thực trạng và các giải pháp phát huy vốn xã hội nhằm phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An". Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh về việc thực hiện đề tài cấp bộ “Phát huy vốn xã hội của người dân miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế”.

Xét duyệt cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ năm 2023-2024 của Viện Nghiên cứu Con người (10/06/2022)

Ngày 09/6/2022, tại Hội trường tầng 3, Viện Nghiên cứu Con người đã thực hiện xét duyệt cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện trong giai đoạn 2023-2024.

Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài khoa học “Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (07/06/2022)

Chiều ngày 06/6/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, do PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì thực hiện.

Xét duyệt thuyết minh đề cương Hệ đề tài khoa học cơ sở năm 2023 (30/05/2022)

Trong hai ngày, 26-27/5/2022, tại Hội trường tầng 3, Viện Nghiên cứu Con người đã thực hiện xét duyệt đề cương Hệ đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023.

Nghiệm thu hệ đề tài cơ sở năm 2021 (01/12/2021)

Trong các buổi sáng ngày 11/11; 25/11; 26/11 và 30/11/2021, Viện Nghiên cứu Con người (NCCN) đã tổ chức nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở năm 2021, kết quả 10/10 đề tài được hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá với mức điểm số khá cao.

Tọa đàm khoa học: Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động (22/09/2021)

Chiều 21 tháng 9 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học dưới hình thức trực tuyến với chủ đề “Cơ sở lý luận nghiên cứu về chuyển dịch lao động”.

Tọa đàm khoa học: “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu” (01/09/2021)

Sáng 30 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở năm 2021 do TS. Nguyễn Ngọc Trung làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học, được tổ chức dưới hình thức online với chủ đề “Việc làm bền vững cho phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu”.

Tọa đàm khoa học: “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường” (20/08/2021)

Sáng 19 tháng 8 năm 2021, Đề tài cấp cơ sở: “Vốn con người: một số lý thuyết và phương pháp đo lường”, do Ths. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là đơn vị chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học online với chủ đề “Vốn con người: lý thuyết và phương pháp đo lường”.

Tọa đàm khoa học: “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp” (17/08/2021)

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, đề tài cấp cơ sở: “Tiếp cận giáo dục bậc mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong khu công nghiệp (nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Ninh)”, do Viện Nghiên cứu Con người chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những thách thức đặt ra đối với tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc trong các khu công nghiệp”.

Tọa đàm khoa học: Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình. (06/08/2021)

Sáng ngày 5/8/2021, Đề tài cơ sở năm 2021: “Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số là nạn nhân bạo lực gia đình (Nghiên cứu trường hợp huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)” do Ths. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Con người là cơ quan chủ trì đã tổ chức tọa đàm khoa học “Dịch vụ hỗ trợ nạn nhân người dân tộc thiểu số bị bạo lực gia đình”.

Các tin cũ hơn.............................