Tập huấn nghiệp vụ thư viện: Mô tả và Truy cập tài nguyên RDA trên phần mềm CONTENTdm

25/07/2019

Trong bốn ngày từ 22 - 25 tháng 7 năm 2019, tại Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam và Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT) tổ chức tập huấn cho cán bộ thư viện các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với các nội dung:

          - Phương pháp biên mục theo Quy tắc Mô tả và Truy cập tài nguyên RDA trong công tác xây dựng các CSDL số trên phần mềm CONTENTdm

          - Phương pháp định chủ đề, định từ khóa cho các tài liệu khoa học xã hội và nhân văn

          - Hướng dẫn sử dụng Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn (xuất bản năm 2018)

          Trong bốn ngày diễn ra tập huấn, các cán bộ nghiệp vụ của 33 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được hướng dẫn lý thuyết và thực hành: Quy tắc Mô tả và Truy cập tài nguyên RDA; siêu dữ liệu Metadata và chuẩn mô tả siêu dữ liệu Dublin Core; khung mẫu và quy tắc RDA cho 4 loại hình tài liệu số hóa là sách, bản đồ, vi phim, ảnh trên phần mềm CONTENTdm; phương pháp định chủ đề, định từ khóa cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; sử dụng Bảng Danh mục chủ đề và Bộ Từ khóa KHXH và NV.

          Sau khóa tập huấn, các cán bộ nghiệp vụ sẽ áp dụng các kiến thức được trang bị để thực hiện ngày một chuyên nghiệp hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác thông tin- thư viện trong bối cảnh xây dựng thư viện số của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

          Thu Hà