HỘI THẢO: TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀO LĨNH VỰC THƯ VIỆN

24/07/2019

 

        Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lánh đạo, chuyên viên Vụ Thư viện, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường (KHCNMT) - Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, đại điện Bộ Khoa học Công nghệ, đại diện Công ty IDT Việt Nam, đại diện Công ty CP Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L, đại diện lãnh đạo, chuyên viên thư viện của các tỉnh, trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước. Chủ trì hội thảo có: TS. Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ KHCNMT, TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện và PGS.TS. Bùi Hoài Sơn- Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

          Hội thảo đã nhận được 22 tham luận đến từ các đơn vị cùng tập trung, trao đổi làm rõ một số nội dung cơ bản:

  • Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đối với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành thư viện;
  • Xu hướng ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào ngành Thư viện;
  • Vấn đề về bản quyền, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong giao dịch, trao đổi dữ liệu số giữa các hệ thống thông tin – thư viện;
  • Thực trạng và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành thư viện thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Trong khuôn khổ thời gian có hạn, ngoài báo cáo đề dẫn do TS. Vũ Dương Thúy Ngà trình bày, hội thảo được nghe 5 tham luận:

  • Thư viện Quốc gia Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư do Th.S Kiều Thúy Nga và ThS. Lê Đức Thắng , Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện. ThS. Lê Đức Thắng trình bày.
  • Chuyển đổi số và hoạt động thư viện do GS.TS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán trình bày
  • Trao đổi dữ liệu thư viện số trong hoạt động thông tin – thư viện thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 do ThS. Phạm Quang Quyền, Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội trình bày
  • Trao đổi một số giải pháp tạo lập và cung cấp sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện dưới tác động CMCN lần thứ Tư tại thư viện thành phố Cần Thơ do ThS. Nguyễn Thanh Nhã, Thư viện thành phố Cần Thơ trình bày
  • Tài liệu mở- Sự hình thành tất yếu cho các thư viện và một vài gợi ý cho Việt Nam do TS. Lê Trung Nghĩa, kỹ sư công nghệ thông tin trình bày.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, chuyên viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin, thư viện. Nhìn chung các ý tập trung phân tích bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của nó tới hoạt động thư viện tại các đơn vị nói chung, nêu những thách thức cho hoạt động thông tin thư viện và gợi mở hướng đi, giải pháp thúc đẩy hoạt động thông tin thư viện để đáp ứng đòi hỏi của bối cảnh mới này. Ngoài những yếu tố thuộc về hạ tầng công nghệ, về bản quyền, bảo mật an toàn và chia sẻ thông tin thì yếu tố con người và quản lý là hai yếu tố được nhiều ý kiến đề cập phân tích và chia sẻ. Chất lượng nhân lực làm việc trong lĩnh vực thông tin thư viện cần không ngừng được nâng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng thời công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin cũng cần có những sự chuyển dịch và thay đổi phương thức hoạt động cho phù hợp.

Việc xây dựng và phát triển thư viện số là hướng đi không thể khác trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Hội thảo đã góp phần cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, lãnh đạo và chuyên viên của ngành Thư viện nhằm tìm kiếm giải pháp, hướng đi thích hợp vì sự phát triển tích cực của ngành Thư viện trong thời gian tới.  

Thu Hà