Tập huấn nghiệp vụ Thư viện: Thiết bị số hóa và phần mềm Contentdm

05/07/2019

 

          Đây là hoạt động được xác định trong triển khai gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị lưu trữ, thiết bị số hóa tài liệu năm 2019” thuộc Dự án “Xây dựng và phát triển ngân hàng dữ liệu cho hệ thống thư viện điện tử- thư viện số tập trung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”.

          Trong hai ngày diễn ra tập huấn, các cán bộ nghiệp vụ, trực tiếp sử dụng thiết bị số hóa và phần mềm quản lý tài nguyên số Contentdm của 33 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã được hướng dẫn lý thuyết và thực hành scan các loại tài liệu, chuyển từ tài liệu dạng giấy sang hình thức lưu trữ điện tử, chỉnh sửa các tài liệu dạng điện tử bằng phần mềm chuyên dụng; lưu trữ và đẩy dữ liệu lên phần mềm Contentdm để quản lý và phục vụ bạn đọc.

          Sau khóa tập huấn, các cán bộ nghiệp vụ đã bước đầu nắm vững các thao tác thực hiện. Dự kiến, các đơn vị sẽ ứng dụng các kiến thức được học để thực hiện gói hợp đồng triển khai số hóa các tài liệu của đơn vị góp phần hoàn thành dự án “Xây dựng và phát triển ngân hàng dữ liệu cho hệ thống thư viện điện tử- thư viện số tập trung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”.

          Thu Hà