Công bố: Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018

03/04/2019

Sáng ngày 02 tháng 4 năm 2017, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tổ chức hội thảo công bố Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018 tại Hà Nội. Đến dự buổi lễ có Bà Caitlin Wiesen, Quyền Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam; Ông Craig Chittick, đại sứ Úc tại Việt Nam; Bà Cait Moran, Đại sứ Cộng hòa Ai-len tại Việt Nam; Ông Lê Quốc Lý - Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Paul Schuler, Phó giáo sư Đại học Arizona, thành viên nhóm nghiên cứu Papi; TS. Đặng Hoàng Giang, Phó giám đốc CECODES cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố, các nhà khoa học và đông đảo các nhà báo tham dự buổi lễ.

Sau Phiên khai mạc, tại buổi công bố, có 3 tham luận được trình bày. TS. Paul Schuler, Phó giáo sư Đại học Arizona, thành viên nhóm nghiên cứu PAPI trình bày về “Xu thế biến đổi ở cấp quốc gia từ 2011-2018 và một số phát hiện nghiên cứu chính năm 2018”. TS. Đặng Hoàng Giang trình bày tóm lược những thông tin chính về  PAPI cấp tỉnh từ kết quả năm 2018. Ông Phạm Tân Tuyển- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày “Một số chính sách thúc đẩy minh bạch đất đai và cải thiện thủ tục hành chính liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Ngoài ra, còn có phần video tư liệu nhìn lại 10 năm phát triển và kỳ vọng đối với PAPI cho thấy những ý nghĩa về mặt chính sách và thực tiễn của chỉ số này.

Khảo sát PAPI là một trong số những khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam. PAPI đo lường hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên. Sau hai năm thí điểm 2009 và 2010, khảo sát PAPI bắt đầu thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011 đến nay. Báo cáo PAPI 2018 được thực hiện dựa trên ý kiến chia sẻ của 14.304 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên trên phạm vi toàn quốc trong năm 2018. Từ 2009 đến 2018, PAPI đã thu thập và phản ánh trải nghiệm của 117.363 lượt người dân thông qua phỏng vấn trực tiếp.

Từ năm 2018, PAPI gồm tám chỉ số nội dung, trong đó có sáu chỉ số nội dung gốc (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ công); và hai chỉ số nội dung mới (quản trị môi trường và quản trị điện tử).

Theo Báo cáo PAPI năm 2018 vừa được công bố, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2018 nhìn chung có cải thiện ở các lĩnh vực PAPI đo lường. Đặc biệt, qua báo cáo, người dân cho biết nhũng nhiễu trong lĩnh vực y tế và giáo dục tiểu học công lập thuyên giảm; họ hài lòng hơn với hầu hết dịch vụ công căn bản; và các cấp chính quyền cơ sở tương tác với người dân nhiều hơn. Điểm các chỉ tiêu đo lường dịch vụ hành chính công về cấp phép xây dựng và dịch vụ ‘một cửa’ cấp xã/phường tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân cho rằng có nhũng nhiễu trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. Đặc biệt, người dân trên phạm vi cả nước cho rằng chất lượng nguồn nước sinh hoạt, ăn uống nơi họ sinh sống kém hơn ba năm trước.   

Tổng quan về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là vấn đề cuối cùng rút ra từ Báo cáo PAPI 2018. Theo đó, mỗi địa phương đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không có địa phương nào thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất ở cả tám chỉ số nội dung. Hơn nữa, khoảng cách giữa điểm cao nhất cấp tỉnh (47.05 điểm) và mức điểm tối đa là 80 điểm (trên thang điểm từ 10 đến 80 điểm cho tất cả tám chỉ số nội dung) còn rất xa. Khoảng cách này cho thấy còn nhiều cơ hội đổi mới chính sách và cách thức thực thi chính sách để chính quyền các cấp ngày càng cởi mở hơn, minh bạch hơn, thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, hoạt động có mục đích và thực hành liêm chính tốt hơn.

Thu Hà