Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện Nghiên cứu Con người

26/12/2018

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có GS. TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) - đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện các phòng, ban của Viện Hàn lâm; cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Con người.

Hội nghị đã nghe PGS. TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng, Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình hội nghị và trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Viện Nghiên cứu Con người. Báo cáo đã trình bày những kết quả Viện Nghiên cứu đạt được trong năm 2018 trên các mặt: công tác quản lý, điều hành, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động quốc tế, hoạt động thông tin-thư viện, xuất bản, tạp chí, công tác tổ chức và đào tạo, kế hoạch- tài chính hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nhìn chung các nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng khoa học, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, minh bạch.

Hai trong số các thành công được đánh giả là nổi bật trong năm của Viện đó là: Một là, về công tác chuyên môn, các hoạt động khoa học của Viện đã được triển khai một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Cán bộ nghiên cứu đều tham gia tích cực vào các nhiệm vụ khoa học và hệ các đề tài từ cấp cơ sở cho đến cấp nhà nước. Trong đó, lực lượng cán bộ trẻ luôn được tạo mọi điều kiện để tham gia vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Công tác khoa học của Viện trong thời gian vừa qua đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện đang từng bước khẳng định uy tín và chất lượng nghiên cứu của Viện, của cá nhân. Kết quả này được thể hiện rõ trong việc tham gia đấu thầu thành công đề tài cấp nhà nước, dự án nghiên cứu nước ngoài và tham gia nhiều vào các nghiên cứu, các Hội thảo khoa học ngoài Viện…. Hai là, về công tác đối ngoại, trong năm, Viện đã có sự hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như: Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc, tổ chức Coram quốc tế (Coram International) của Vương quốc Anh, Đại học Senshu, Đại học Takusoku (Nhật Bản), đại học Chung Ang, đại học Konkuk (Hàn Quốc)… Sự phối hợp này đã cho thấy vị thế khoa học của Viện từng bước được khẳng định đối với các cơ quan và đối tác bên ngoài. Đặc biệt, sự phối hợp này đã nâng lên một bước khi Viện đã đạt được các thỏa thuận về việc phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế, tạo điều kiện cho cán bộ của Viện có thêm các cơ hội đăng bài viết ở các tạp chí khoa học quốc tế.

Bên cạnh những thành quả mà Viện đã đạt được trong năm vừa qua thì Viện cũng nghiêm túc nhìn nhận một số mặt còn hạn chế: chất lượng đội ngũ hiện nay chưa đồng đều, chưa có được những công trình ghi dấu ấn. Viện cũng đang gặp những khó khăn  liên quan đến giải quyết vụ việc công tác tài chính những năm trước.

Từ những thành tựu đã đạt được và chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tập trung đẩy mạnh vào một số công việc: Tổ chức kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Viện; Công tác Tạp chí; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác tài chính. Hội nghị đã được nghe 5 lượt phát biểu của các cán bộ, người lao động đang công tác tại Viện. Các ý kiến đều bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của Viện; và tập trung chủ yếu vào việc tăng cường sinh hoạt khoa học tại các phòng chuyên môn và khuyến khích các cán bộ nghiên cứu có cán ấn phẩm công bố quốc tế.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến của GS.TS. Đặng Nguyên Anh, đại diện Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. GS.TS Đặng Nguyên Anh chúc mừng và biểu dương Viện Nghiên cứu Con người, tuy có số lượng cán bộ mỏng và vướng phải thách thức trong công tác tài chính nhưng vẫn bảo đảm tốt được các công việc trong Viện, đạt được những thành quả nổi trội trong năm 2018. GS. đặc biệt nhấn mạnh: Viện cần làm rõ định hướng trọng điểm về nghiên cứu con người trong hai năm tới, yêu cầu phải có sản phẩm ghi dấu ấn của Viện và cần đưa ngay vào phần định hướng nhiệm vụ trong năm tới. GS cũng chia sẻ thông tin về kế hoạch xây dựng nhóm chuyên gia của Viện Hàn lâm để đóng góp ý kiến vào xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới, trong đó Viện Nghiên cứu Con người sẽ tham gia đóng góp. 

Đ/c Lê Thị Tố Lam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Nghiên cứu Con người đã thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị báo cáo kết quả công tác thi đua và công bố Quyết định khen thưởng năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người. Cụ thể như sau: có 27 cán bộ, viên chức đạt “Lao động tiên tiến” trong đó có 03 viên chức “đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ”;  có 05 tập thể “Lao động tiên tiến”, và đề nghị cấp trên khen thưởng 02 tập thể lao động xuất sắc.

Toàn thể Hội nghị đều nhất trí thông qua các định hướng và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Viện Nghiên cứu Con người, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra.

Nguyễn Thắm