Quan điểm của Đảng về phát triển con người tại đại hội lần thứ XIII (11/11/2022)

Quan điểm của Đảng về phát triển con người, đề cao nhân tố con người, coi trọng và quan tâm xây dựng văn hoá, con người Việt Nam được thể hiện xuyên suốt thông qua Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Hội nghị tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (18/10/2022)

Ngày 13 thánh 10 năm 2022, Viện Nghiên cứu Con người và Viện Ngôn Ngữ học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ theo Quyết định số 60/QĐ-NNH ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Hội nghị phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (25/08/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo Kế hoạch số 586-KH/ĐU ngày 16/8/2022, sáng ngày 25 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: Phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng chủ trì hội nghị.

Thư cảm ơn (12/08/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Con người xin được gửi lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất đến Quý Viện, Tạp chí và các đại biểu đã tham dự, chúc mừng nhận dip Kỉ niệm 20 ngày thành lập Tạp chí Nghiên cứu Con người . Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý Viện, Tạp chí, đại biểu.

Sinh hoạt chuyên đề: Nghiên cứu, khai thác, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (10/08/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 - Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tuyên truyền năm 2022, sáng ngày 09/08/2022, tại Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 với nội dung: Nghiên cứu, khai thác, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cùa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2022). Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Chi uỷ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (10/08/2022)

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tuyên truyền năm 2022, sáng ngày 09 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm Phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Hội nghị lần thứ 5, khóa XIII tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI (09/08/2022)

Ngày 08/8/2022, tại Hội trường số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Con người tổ chức Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập (2002-2022), đánh dấu một chặng đường xây dựng và phát triển.

Chú trọng bồi dưỡng phát triển Đảng từ các đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người (07/07/2022)

Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác này, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chi ủy và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người luôn tích cực, chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đồng chí đoàn viên được cống hiến, thể hiện từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước (03/05/2022)

(ĐCSVN) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.

Thông điệp của Tổ chức Y tế thế giới nhân ngày Quốc tế người Khuyết tật và những nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo vệ quyền của Người khuyết tật trong đại dịch Covid-19 (12/04/2022)

WHO cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau bằng cách nhấn mạnh vai trò của “cộng đồng thiểu số lớn nhất thế giới”, cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi dịch xảy ra trong lĩnh vực y tế, trong một phần nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19. Đó là lý do Ngày Quốc tế Người khuyết tật 03/12/2021 Liên hợp quốc lấy chủ đề “Quyền lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hậu COVID-19 toàn diện, dễ tiếp cận và bền vững”. Thông điệp đưa ra những thách thức gia tăng mà người khuyết tật phải đối mặt trong đại dịch COVID-19, đồng thời hướng tới mục tiêu, đảm bảo quyền lãnh đạo và tham gia có ý nghĩa của người khuyết tật trong tương lai, toàn diện hơn, tiếp cận thuận lợi hơn, bền vững hơn cho tất cả mọi người, sau khi đại dịch được kiểm soát.