Đại hội Chi bộ Viện nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2020-2025

22/06/2020

 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 19/6/2020, Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kì 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể với phương châm “kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Lan Hương, đại diện Văn phòng Đảng, đoàn thể.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư chi bộ nhiệm kì 2015 - 2020 nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn bộ đảng viên đã giúp chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tại đại hội này, các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để đóng góp trí tuệ thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo nhiệm kì 2015-2020, kiểm điểm cấp ủy và xây dựng nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kì 2020 - 2025.

 Dự thảo Báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm nhiệm kì 2015 - 2020 đã đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong công tác phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua các đợt sinh hoạt Chi bộ và trong triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Báo cáo cũng đánh giá tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với hoạt động nghiên cứu và thực hiện các hệ đề tài được giao của Viện. Trong công tác khoa học, đã có sự định hướng nghiên cứu một cách rõ ràng hơn, đội ngũ nghiên cứu viên trẻ cũng như đảng viên trẻ đã được nâng cao trình độ chuyên môn.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung góp ý cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Viện Hàn lâm khóa XVIII, nhiệm kì 2015 - 2020. Tại phiên chính thức, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung góp ý cho báo cáo chính trị của chi bộ, báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kì 2015 - 2020 và phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kì 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ trinh bày Dự tháo Báo cáo chính trị

nhiệm kỷ 2015-2020 và phương hướng hoạt động

của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư chi bộ trình bày Dự thảo

Báo cáo kiểm điểm Cấp Ủy nhiệm kỳ 2015-2020

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Ban chấp hành Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kì 2015 - 2020. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho rằng trong Dự thảo báo cáo cần thể hiện rõ hơn công tác đào tạo và tư vấn chính sách của Viện cũng như công tác lãnh đạo chỉ đạo của Chi bộ đối với các công tác này trong nhiệm kì qua; trong phương hướng cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, gắn với phương hướng hoạt động của Viện Hàn lâm cũng như chỉ số KPI đã triển khai. Đối với hoạt động khoa học, chủ đề nghiên cứu con người đang rất được quan tâm, Viện cần nắm bắt cơ hội để thúc đẩy hoạt động khoa học mạnh hơn nữa; đẩy mạnh các công bố quốc tế; liên kết với các Viện cũng như đơn vị bên ngoài trong nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu, đồng chí nhấn mạnh.

Đồng Chí Nguyễn Chiến Thắng, ủy viên BCH Đảng Ủy Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

phát biểu ý kiến tại Đại hội Chi Bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, Chủ tịch đoàn đã phát biểu cảm ơn những ý kiến góp ý của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, hứa sẽ có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đối với các hoạt động của chi bộ Viện Nghiên cứu Con người trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Thị Tính được bầu là Chi ủy viên.

 

Chi ủy Chi Bộ Viện Nghiên cứu Con người được bầu tại Đại hội

 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lương Đình Hải, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, đại biểu dự khuyết là đồng chí Khổng Thị Kim Dung.

 

Tập thể Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người

 

Thay mặt Chi ủy Viện Nghiên cứu Con người, Tân Bí thư Nguyễn Thị Hoài Lê khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kì 2020 - 2025 đã được đại hội nhất trí thông qua.

Tố Lam