Thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13/03/2020

Theo công văn thông báo số 352 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày 13 tháng 3 năm 2020, các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại  kể từ ngày 16/3/2020 (thứ Hai). 

Những cán bộ thuộc diện F1, F2 thực hiện đúng quyết định về cách ly của chính quyền địa phương và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch. Các cán bộ công chức viên chức không thuộc diện cách ly hoặc hết hạn cách ly tính đến ngày 16/3/2020 quay trở lại làm việc bình thường và khi đi làm phải tuân thủ đúng các quy định về phòng dich.

Toàn văn công văn xin tham khảo thêm tại:

https://vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ChungTayDayLuiCovid19/View_Detail.aspx?ItemId=4