Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

27/12/2017

 

   Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

   Tham dự Hội nghị có: đại diện các Ban, phòng chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Con người.

Hội nghị đã nghe PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng, Chủ tịch đoàn, trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện Nghiên cứu Con người. Báo cáo tổng kết nhấn mạnh đến những kết quả mà Viện đã triển khai thực hiện trong năm qua đặc biệt nhấn mạnh công tác khoa học của Viện đã đạt được thành công vượt bậc so với những năm trước. Đó là tổ chức thành công 01 hội thảo quốc tế, 01 workshop quốc tế, 02 hội thảo của Viện; đấu thầu thành công 01 đề tài cấp Nhà nước và 01 đề tài đang trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở đã cơ bản bảo vệ xong và đang hoàn thiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng cấp cơ sở. Các nhiệm vụ đã nghiệm thu cấp cơ sở đều được Hội đồng đánh giá hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngoài hệ thống các đề tài được triển khai trong kế hoạch, trong năm 2017, Viện Nghiên cứu Con người và cán bộ trong Viện còn tham gia vào nhiều công tác khoa học khác. Các hoạt động của Viện có nhiều khởi sắc. Hoàn thành công tác tạp chí, đảm bảo chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung; triển khai thực hiện tốt các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, hành chính, tạp chí, xuất bản, thông tin-tư liệu-thư viện, website và các nhiệm vụ khác của Viện…

Tóm lại, trong năm 2017, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Viện đã rất nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để làm được như vậy, PGS. TSKH. Lương Đình Hải đã thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu Con người bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng và các Ban chức năng của Viện Hàn lâm đã tạo điều kiện rất lớn và hỗ trợ trong các hoạt động của Viện.

Về phương hướng công tác năm 2018, Viện sẽ tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành hệ đề tài các cấp (cấp Nhà nước, quỹ Nafosted, các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở) theo hướng chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; Xây dựng kế hoạch khoa học của Viện năm 2018; Tham gia đấu thầu các đề tài, dự án trong và ngoài Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Tổ chức hội thảo khoa học, các buổi tọa đàm và sinh hoạt khoa học có sự kết hợp với các đề tài, các phòng nghiên cứu nhằm trình bày kết quả nghiên cứu; Khuyến khích các nghiên cứu viên trẻ có các buổi báo cáo, trao đổi học thuật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Viện; nâng cao chất lượng tạp chí, xuất bản cũng như mọi mặt hoạt động khác của Viện.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến của các cán bộ trong Viện tham dự, các ý kiến đã nhận định những thành công và những hạn chế còn tồn tại trong công tác khoa học tại Viện, kiến nghị các hoạt động khoa học cần triển khai trong năm tới để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, đại diện đoàn công tác của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dự hội nghị đã phát biểu tại hội nghị.  PGS ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Viện nghiên cứu Con người đã đạt được trong năm qua đặc biệt là về công tác khoa học. PGS. TS Nguyễn Thị Hoài Lê cũng chia sẻ kinh nghiệm để đăng bài quốc tế cũng như chia sẻ những thông tin liên quan hoạt động tài chính kế toán trong năm tới.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với số lượng tán thành 100%. PGS.TSKH. Lương Đỉnh Hải đã bày tỏ lời cảm ơn và mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Văn phòng và các Ban chức năng của Viện Hàn lâm; và toàn thể cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ Viện đoàn kết, phấn đấu đạt những phương hướng đã đề ra cho năm 2018.

Lê Thị Thu Hà