Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Nghiên cứu Con người

27/12/2016

   Ngày 26 tháng 12 năm 2015, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

   Tham dự Hội nghị có:PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đại diện các Ban, phòng chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng, cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Con người.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng, Chủ tịch đoàn, trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện Nghiên cứu Con người. Báo cáo tổng kết nhấn mạnh đến những kết quả mà Viện đã triển khai thực hiện trong năm qua, đó là:

Trong năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người đã bảo vệ thành công cấp nhà nước 02 đề tài: KX.03-08/11-15, do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm và đề tài KX.03-16/11-15, do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm. Kết quả: 02 đề tài đạt loại xuất sắc. Viện đã tham gia đấu thầu và trúng thầu 01 đề tài cấp nhà nước "Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay" mã số : KX.01.11/16-20, do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện từ tháng 11/2016 đến tháng 4 năm 2019). Đề tài thuộc quỹ Nafosted “Nghiên cứu cơ hội và năng lực tiếp cận các mục tiêu phát triển con người của dân tộc Chứt ở miền Trung Việt Nam do PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm. Đề tài đã nộp báo cáo cho Quỹ và chờ ý kiến đánh giá của Hội đồng. Nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở đã cơ bản bảo vệ xong và đang hoàn thiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng cấp cơ sở. Các nhiệm vụ đã nghiệm thu cấp cơ sở đều được Hội đồng đánh giá hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Viện đã tổ chức 03 Hội thảo khoa học và 19 buổi sinh hoạt khoa học. Nhìn chung các hội thảo đã phân tích làm rõ những vấn đề liên quan đến con người, phát triển con người và an ninh con người. Đặc biệt Hội thảo văn kiện XII đã làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và những thách thức đối với phát triển con người trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, các buổi hội thảo góp phần nâng cao kiến thức và cập nhật thông tin mới cho cán bộ của Viện.

Ngoài hệ thống các đề tài được triển khai trong kế hoạch, trong năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người và cán bộ trong Viện còn tham gia vào nhiều công tác khoa học khác. Các hoạt động của Viện có nhiều khởi sắc. Hoàn thành công tác tạp chí, đảm bảo chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung; triển khai thực hiện tốt các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, hành chính, tạp chí, xuất bản, thông tin-tư liệu-thư viện, website và các nhiệm vụ khác của Viện…

Về phương hướng công tác năm 2017, Viện sẽ tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành hệ đề tài các cấp (cấp Nhà nước, quỹ Nafosted, các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở) theo hướng chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; Xây dựng kế hoạch khoa học của Viện năm 2018; Tham gia đấu thầu các đề tài, dự án trong và ngoài Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Tổ chức hội thảo khoa học, các buổi tọa đàm và sinh hoạt khoa học có sự kết hợp với các đề tài, các phòng nghiên cứu nhằm trình bày kết quả nghiên cứu; Khuyến khích các nghiên cứu viên trẻ có các buổi báo cáo, trao đổi học thuật liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Viện; nâng cao chất lượng tạp chí, xuất bản cũng như mọi mặt hoạt động khác của Viện.

Tóm lại, trong năm 2016, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Viện đã rất nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để làm được như vậy, PGS. TSKH. Lương Đình Hải đã thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu Con người bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Văn phòng và các Ban chức năng của Viện Hàn lâm đã tạo điều kiện rất lớn và hỗ trợ trong các hoạt động của Viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, đại diện Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và đoàn công tác đã phát biểu chỉ đạo. PGS. TS Bùi Nhật Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được trong năm qua đặc biệt là về công tác khoa học. Công tác khoa học đã có dấu ấn rõ nổi bật với các đề tài cấp Nhà nước, đề tài quỹ Nafosted, đồng thời mong muốn Viện phát huy hơn nữa, chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm thêm các đề tài, các nguồn lực bên ngoài để phát triển. Các công tác khác của Viện cũng thực hiện tốt và có kết quả cao. Về công tác phát triển nhân lực, PGS đề nghị đầu tư đào tạo, phát triển các cán bộ hiện đang là thạc sĩ để tránh khoảng trống về cán bộ trong tương lai. PGS nhấn mạnh công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Viện cần phát huy hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của Viện. Giải đáp đề nghị của cán bộ về chương trình chuyên viên cao cấp và nâng cấp cơ sở vật chất của Viện, PGS khẳng định, công tác chuẩn hóa cán bộ nghiên cứu viên cao cấp vẫn đang được thực hiện. Công tác này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đang tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới. Về cơ sở vật chất của Viện hiện tại đang thiếu thốn và gặp khó khăn, mong cán bộ trong viện chia sẻ, thông cảm với những khó khăn đó và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm đang tìm cách tháo gỡ trong thời gian tới. PGS nhấn mạnh và chúc mừng Viện Nghiên cứu Con người đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đề ra, mong tập thể cán bộ trong Viện phấn đấu hơn nữa để đạt được nhiều thành tích tốt hơn trong năm tới cũng như các năm tiếp theo, và ngày càng có nhiều ý kiến đóng góp, tư vấn cho Viện Hàn lâm trong tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Viện Nghiên cứu Con người nói riêng và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nói chung.

Cũng tại Hội nghị, có 26 cá nhân và 10 tập thể được biểu dương, khen tặng vì có thành tích trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Lê Thị Thu Hà

The older news.............................