Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Con người

12/01/2017

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2016 được tổ chức ngày 11 tháng 1 năm 2017 tại phòng họp Viện Nghiên cứu Con người. Tham dự Hội nghị có các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện.

Hội nghị đã nghe:

PGS.TSKH. Lương Đình Hải thay mặt Lãnh đạo Viện trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị; Dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm trước và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ 2017 của Viện.

Đồng chí Lê Thị Tố Lam, chủ tịch công đoàn Viện trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua; các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm và kế hoạch, nội dung phát động thi đua năm 2017.

Đồng chí Phạm Thị Tính trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động của năm tiếp theo

Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến cho các bản dự thảo báo cáo. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với các dự thảo báo cáo. Các ý kiến khác bổ sung thêm như:  Đồng chí Mai Quỳnh Nam một lần nữa nhấn mạnh Viện hiện có nhiều tiến sĩ trẻ có thể sánh vai cùng nhiều viện khác trong cùng hệ thống do vậy trong năm tới nên phấn đấu thực hiện đấu thầu thêm 1 hoặc 2 đề tài cấp Nhà nước nữa. Ngoài ra đồng chí cũng đề nghị Viện nên có ý kiến với cấp trên xem xét hai vấn đề một là chỗ để xe ô tô để thuận tiện hơn cho các hoạt động của Viện; hai là vấn đề giảng dạy tại học viện Khoa học xã hội để tạo điều kiện cho các tiến sĩ trong viện trong việc phong chức danh phó giáo sư.. Đồng chí Đào Thị Minh Hương cũng nhấn mạnh về vấn đề công bố sản phẩm nghiên cứu của cán bộ trong Viện trong đó đặc biệt quan tâm lực lượng cán bộ nghiên cứu trẻ v.v... Đông chí Lương Đình Hải, Tổng biên tập Tạp chí cũng khẳng định các cán bộ trong Viện nên tập trung và ưu tiên đăng bài trên tạp chí của Viện; Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ tiếp tục lấy ý kiến của các cán bộ cơ quan sau 15 ngày được công bố trên bảng công tác cơ quan.

Tại hội nghị các phòng đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2017; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 03 đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh và Nguyễn Duy Thắng. Cũng tại hội nghị, cán bộ công chức viên chức của Viện đã bầu 01 đại diện tham gia Hội đồng thi đua của Viện.

Thu Hà

 

The older news.............................