Danh sách trúng tuyển Viên chức Viện Nghiên cứu Con người 2014

03/05/2015

Danh sách Trúng tuyển Viên chức Viện Nghiên cứu Con người năm 2014

STT

Họ và Tên

Năm sinh

1.

Nguyễn Thị Huệ

24/7/1987

2.

Phan Thanh Thanh

2/10/1988