Hội nghị “Mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người”. (05/09/2011)

Sáng ngày 22/7/2011, tại Hội trường 3D, Viện KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội diễn ra Hội nghị “Mạng lưới quốc gia về giáo dục quyền con người”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ “dự án về Diễn đàn giáo dục Quyền con người”- hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch.

Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam bổ nhiệm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người (05/07/2011)

Ngày 15/06/2011, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người cho PGS.TSKH Lương Đình Hải.

Hội nghị cán bộ, Viện chức Viện Nghiên cứu Con người 2011 (22/04/2011)

Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/01/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thông tư liên tịch số 09/1998/TLLT-TCCP-TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị CBCCVC trong cơ quan, đơn vị và Công văn số 164/KHXH-TĐKT, ngày 24 tháng 2 năm 2011, của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, về việc tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, ngày 17 tháng 3 năm 2011, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2011. PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Nghiên cứu Con người chủ trì buổi lễ.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010 (14/01/2011)

 Ngày 11 tháng 01 năm 2011, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người (09/08/2010)

Ngày 2 tháng 8 năm 2010, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, đồng chí Đào Thị Minh Hương, Tiến sĩ, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Con người được trao quyết định giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của Viện Nghiên cứu Con người (11/01/2010)

Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người (25/07/2009)

Ngày 22 tháng 7 năm 2009, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, đồng chí Mai Quỳnh Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người được trao quyết định kiêm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người.