Call for car renting service provider/Tìm công ty cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô (21/06/2022)

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Car-renting for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022) Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô cho hoạt động dự án của Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022).

Call for hotel accomodation service provider in Dong Van, Ha Giang/ Tìm công ty cung cấp dịch vụ khách sạn tại Đồng Văn, Hà Giang (21/06/2022)

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Hotel/Accommodation in Dong Van, Ha Giang for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022) Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp phòng Khách sạn / Chỗ ở tại Đồng Văn, Hà Giang cho các hoạt động dự án của Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022)

Thư mời viết bài hội thảo: “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (06/06/2022)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2022, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo với chủ đề “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động vì môi trường… cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền và trách nhiệm của mỗi chủ thể trong bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.

Thư mời viết bài hội thảo: “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”. (06/06/2022)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2022, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”.

Một số kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người (14/01/2022)

Năm 2021 là năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, tập thể lãnh đạo từ Chi ủy, lãnh đạo Viện, đứng đầu là PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng, Bí thư chi bộ đến các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ Viện đã chủ động phối hợp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ khoa học đề ra.

Hội nghị tổng kết công tác Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 (05/01/2022)

Ngày 5/1/2022, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Chi bộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 dưới hình thức online.

Công khai thông tin kết quả đề tài cơ sở năm 2021 (22/12/2021)

Kết quả thực hiện đề tài cơ sở năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu Con người (14/12/2021)

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị cán bộ công chức viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 (10/12/2021)

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 được tổ chức.

Hội nghị Tổng kết và bình xét thi đua Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 (10/12/2021)

Thực hiện công văn số 125/KHXH-CĐ ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc đánh giá, xếp loại và tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2021, sáng ngày 09 tháng 12 năm 2021, Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.