Call for Application: The 13th Next-Generation Global Workshop: "New Risks and Resilience in Asian Societies and the World" (23/07/2020)

The Next-Generation Global Workshop (NGGW) has been held annually since 2008 (see the Annex for information of the annual topics of NGGWs since 2008 and key products) to provide an opportunity for early-career scholars to present their research in English and to obtain feedback from an international audience. It has proved to be a pleasant and effective way for capacity building through the mentorship provided by the professors of participating universities around the world. The 13th NGGW will expand the scope of participation, in which it does not only enable professors and early career researchers, but also policy makers to attend and discuss the arising risks and resilience in Asian societies and others, including European and North American societies which are facing similar issues and challenges. The 13th NGGW is also an opportunity to strengthen the network of professionals working in the area of family and development.

Đại hội Chi bộ Viện nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2020-2025 (22/06/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 19/6/2020, Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kì 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể với phương châm “kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

Thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (13/03/2020)

Căn cứ vào tình hình thực tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo mở cửa đi làm trở lại đối với các trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kể từ ngày 16/3/2020 (thứ Hai).

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid–19 của VIện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (11/03/2020) (11/03/2020)

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid–19 của VIện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (11/03/2020)

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid–19 của VIện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (11/03/2020)

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid–19 của VIện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 (10/03/2020)

Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19 (10/03/2020)

Thông báo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người (15/01/2020)

Sáng ngày 14/01/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ trong đó có trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người.

Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Viện Nghiên cứu Con người (17/12/2019)

Sáng ngày 16/12/2019 tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Viện Nghiên cứu Con người và Hội thảo khoa học nhân kỉ niệm 20 thành lập với chủ đề “Các vấn đề xã hội và phát triển con người ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020”.

Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2019-2022 (09/07/2019)

Sáng ngày 8/7/2019, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2019-2022 đã được trang trọng tổ chức. Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2019 và bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.