Lễ kết nạp Đảng Viên mới (24/10/2022)

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nói riêng. Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022, sáng ngày 17/10/2022 được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Trần Võ Thị Tình.

Call for paper international scientific conference on the topic of " Human development and new human resources for Vietnam’s Net Zero emission goal ". (13/07/2022)

The Organizing Committee would like to call for papers from scientists, managers, lecturers and environmental activists

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế “Phát triển Con người và Nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam” (13/07/2022)

Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên và các nhà hoạt động vì môi trường viết bài cho hội thảo “Phát triển Con người và Nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam”

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người (06/07/2022)

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022, sáng ngày 05/07/2022 được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huệ.

Call for hotel accomodation service provider in Dong Van, Ha Giang/ Tìm công ty cung cấp dịch vụ khách sạn tại Đồng Văn, Hà Giang (21/06/2022)

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Hotel/Accommodation in Dong Van, Ha Giang for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022) Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp phòng Khách sạn / Chỗ ở tại Đồng Văn, Hà Giang cho các hoạt động dự án của Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022)

Call for car renting service provider/Tìm công ty cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô (21/06/2022)

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Car-renting for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022) Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô cho hoạt động dự án của Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022).

Thư mời viết bài hội thảo: “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (06/06/2022)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2022, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo với chủ đề “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động vì môi trường… cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền và trách nhiệm của mỗi chủ thể trong bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.

Thư mời viết bài hội thảo: “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”. (06/06/2022)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2022, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”.

Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người, nhiệm kỳ 2022-2024 (04/04/2022)

Ngày 01 tháng 04 năm 2022, Đại hội Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người được tổ chức long trọng tại trụ sở đơn vị.

Một số kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người (14/01/2022)

Năm 2021 là năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, tập thể lãnh đạo từ Chi ủy, lãnh đạo Viện, đứng đầu là PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng, Bí thư chi bộ đến các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ Viện đã chủ động phối hợp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ khoa học đề ra.