Mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế: DI CƯ VÀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH THẾ GIỚI ĐANG CHUYỂN ĐỔI (25/03/2023)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Di cư và phát triển con người trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các học giả trong nước và quốc tế thảo luận sâu hơn các vấn đề về di cư và phát triển con người trong bối cảnh đương đại. Ban Tổ chức hội thảo kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý và các chuyên gia viết bài và tham dự. Thông tin chi tiết trong nội dung và file tài liệu đính kèm.

Mời viết bài hội thảo khoa học thường niên về Nghiên cứu Con người: PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. (25/03/2023)

Thực hiện kế hoạch khoa học năm 2023, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay” nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, những người làm công tác phát triển nguồn nhân lực, người làm chính sách chia sẻ các kiến thức, thông tin về các vấn đề liên quan đến phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam và trên thế giới, đề xuất những giải pháp chính sách, điều kiện thích ứng với dân số già trên mọi lĩnh vực cũng như các góc tiếp cận của phát triển con người.

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia "An ninh phi truyền thống: thực trạng và các vấn đề đặt ra" (24/03/2023)

Kính mời các nhà khoa học viết bài hội thảo khoa học quốc gia "An ninh phi truyền thống: thực trạng và các vấn đề đặt ra". Thông tin chi tiết về hội thảo xin xem nội dung đính kèm

Công khai thông tin kết quả đề tài cơ sở năm 2022 (02/01/2023)

Công khai thông tin kết quả thực hiện đề tài cơ sở năm 2022

Call for Design and Printing service provider/ Mời cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn (06/12/2022)

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for printing service for IHS activities in 2022. Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp in sách ảnh của IHS vào năm 2022

Lễ kết nạp Đảng Viên mới (24/10/2022)

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nói riêng. Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022, sáng ngày 17/10/2022 được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Trần Võ Thị Tình.

Call for paper international scientific conference on the topic of " Human development and new human resources for Vietnam’s Net Zero emission goal ". (13/07/2022)

The Organizing Committee would like to call for papers from scientists, managers, lecturers and environmental activists

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế “Phát triển Con người và Nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam” (13/07/2022)

Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên và các nhà hoạt động vì môi trường viết bài cho hội thảo “Phát triển Con người và Nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam”

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người (06/07/2022)

Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022, sáng ngày 05/07/2022 được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huệ.

Call for hotel accomodation service provider in Dong Van, Ha Giang/ Tìm công ty cung cấp dịch vụ khách sạn tại Đồng Văn, Hà Giang (21/06/2022)

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for Hotel/Accommodation in Dong Van, Ha Giang for IHS activities in 2022 (June 2022 to December 2022) Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp phòng Khách sạn / Chỗ ở tại Đồng Văn, Hà Giang cho các hoạt động dự án của Viện vào năm 2022 (tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022)