Sinh hoạt khoa học Chi đoàn: "Kĩ năng viết bài tạp chí khoa học"

04/06/2014

Ngày 03/06/2014, PGS. TSKH. Lương Đình Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người đã có buổi nói chuyện với chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người về chủ đề: “Kĩ năng viết bài tạp chí khoa học”. Đây là buổi sinh hoạt khoa học đầu tiên của chi đoàn năm 2014.

 Buổi sinh hoạt khoa học chia làm hai phần. Phần một, PGS. TSKH. Lương Đình Hải giới thiệu với các đoàn viên chi đoàn và các cán bộ Viện tham dự thể thức và các yêu cầu của các bài tạp chí khoa học nói chung và Tạp chí Nghiên cứu Con người nói riêng. Theo đó, về phương diện khoa học, các bài tạp chí khoa học phải có vấn đề và có nội dung kiến thức chuyên ngành. Yêu cầu về thể thức, tất cả các bài đăng đều phải được sự đồng ý của tác giả, bài viết phải có keywords (từ 3 - 5 từ), có tóm tắt nội dung bài viết, trích dẫn phải có xuất xứ rõ ràng và chiếm không quá 20% tổng số trang, một số trường hợp đặc biệt thì không quá 30% tổng số trang, nội dung bài viết phải không có những sai sót về kiến thức cơ bản, trừ trường hợp viết để bác bỏ lại một luận điểm của sách giáo khoa, độ dài một bài tạp chí phải ít nhất là 10 trang, dài nhất là 15 - 20 trang, một số tạp chí quy định không quá 30 trang (9 ngàn từ).

  Phần thứ hai, PGS. TSKH. Lương Đình Hải chia sẻ về kinh nghiệm viết bài tạp chí khoa học. Theo PGS., một bài tạp chí khoa học thông thường có 4 dạng: thứ nhất là luận giải cho một luận điểm nào đó; thứ hai là từ một đề tài hoặc một chương sách đã viết sẵn (có thể sử dụng từng đoạn trong cuốn sách hoặc chương sách đó, thông thường là rút ngắn lại; hay là một báo cáo tóm tắt); thứ ba là từ một chuyên đề nghiên cứu khoa học phát triển thành một bài tạp chí khoa học; và cuối cùng là viết một bài tạp chí hoàn toàn độc lập. Các bài viết tổng quan nghiên cứu thì phải nêu bật được tình hình nghiên cứu, phân tích, làm rõ các quan điểm nghiên cứu. Với các bài thông tin, bài đọc sách thì quan trọng nhất là chuyển tải được vấn đề căn bản định thông tin. Trong một bài viết tạp chí khoa học thì tác giả phải quán triệt chủ đề tư tưởng của bài viết và phương thức trình bày (có thể trình bày theo lối quy nạp hoặc diễn dịch).

Trong suốt buổi sinh hoạt khoa học, các đoàn viên trong chi đoàn đều có những câu hỏi cho diễn giả và đã được trả lời thỏa đáng. Đây là buổi sinh hoạt khoa học rất có ý nghĩa đối với các đoàn viên trong chi đoàn - đồng thời cũng là các nhà nghiên cứu trẻ của Viện Nghiên cứu Con người.

Nguyễn Thắm