Báo cáo khoa học " Nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực" do TS. Thang Văn Phúc trình bày

03/03/2014

Ngày 14 tháng 2 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực” do TS. Thang Văn Phúc (Viện Nghiên cứu Phát triển) báo cáo. Tới dự có Lãnh đạo và cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Báo cáo của TS Thang Văn Phúc trình bày tập trung vào con người trong đội ngũ cán bộ công từ cấp trung ương tới cấp cơ sở để thấy được những ưu và hạn chế của đội ngũ này, từ đó tìm ra biện pháp hợp lý cho việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả cho đất nước.

Báo cáo đã chỉ ra thực trạng hiện nay của đội ngũ cán bộ công của nước ta: cồng kềnh, yếu kém, hiệu quả công việc thấp, chưa phục vụ nhanh và bền vững…. Theo tác giả thì  nguồn nhân lực công đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các vấn đề xã hội, nếu đội ngũ này tốt sẽ tác động rất tốt đến vần đề phát triển xã hội. Tác giả cũng đề cập tới con số 30% cán bộ “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” đã được đề cập nhiều hiện nay. Lý giải cho tình trạng này, theo TS không phải lỗi hoàn toàn ở những cán bộ này mà một phần lỗi là do tổ chức, người sử dụng không đúng, quá trình tuyển đầu vào không chuẩn, môi trường làm việc không phù hợp… dẫn tới hiện tượng sử dụng nguồn nhân lực không có hiệu quả. Để khắc phục hiện tượng này, tác giả cũng cho rằng chúng ta cần nhìn nhận cho đúng quy luật vận động của nó để có hướng giải quyết phù hợp hơn. Nguồn  nhân lực công đóng vai trò quan trọng tới sự chuyển đổi của nền kinh tế chính vì vậy cần phải sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ này như thế nào cho phù hợp, hiệu quả là điều quan trọng  nhất hiện nay. Muốn làm được điều này, theo tác giả là phải đào tạo bài bản cho cán bộ (ở đây cụ thể là từ cán bộ hoạch định chính sách vĩ mô đến cán bộ tiếp xúc trực tiếp với dân- cấp thôn/bản/ấp, xã/phường/thị trấn) phục vụ cho dân, họ có làm cho dân hài lòng hay không mới chính là yếu tố hàng đầu.

Một trong những yếu tố khác cũng được tác giả đề cập tới đó chính là niềm tin, chúng ta phải tin nhau thì mới phát huy được tính sáng tạo của con người. Cụ thể ở đây là cán bộ phải tin dân, dân tin cán bộ khi đó chúng ta mới có thể hỗ trợ nhau trong việc phát triển kịnh tế để thúc đẩy phát triển xã hội.

Cuối cùng tác giả cũng cho rằng muốn phát triển và sử dụng  hiệu quả nguồn nhân lực công đối với tình hình hiện nay là phải sắp xếp lại cho phù hợp thì mới ổn định được bộ máy. Cụ thể là nếu có khuyết chỗ nào thì anh phải tuyển vào chỗ đó, không được chuyển người này từ chỗ này sang chỗ khác không đúng với chuyên môn của họ.

Báo cáo của TS. Thang Văn Phúc thu hút được sự quan tâm cán bộ Nghiên cứu Viện Nghiên cứu Con người. Bởi chủ đề “nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực” là một trong những hướng nghiên cứu chính của Viện. Nhiều vấn đề nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực công đã được cán bộ Viện tập trung thảo luận với TS Thang Văn Phúc: nhà ở xã hội, đội ngũ trí thức, phát triển thị trường…. tác động như thế nào đối với sự phát triển của con người, sự phát triển của xã hội. Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi và bổ ích cho cán bộ của Viện.

Nguyễn Thị Nga