Trao đổi khoa học "Phát triển con người và nguồn nhân lực"

23/01/2014

Ngày 08 tháng 01 năm 2014 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nói chuyện “Phát triển con người và nguồn nhân lực” do TS. Nguyễn Quang A. Tới dự có cán bộ viện Nghiên cứu Con người và một số cán bộ Viện Triết học có quan tâm đến vấn đề này.

Bài nói chuyện của TS. Nguyễn Quang A đã nói rất nhiều tới các vấn đề của xã hội ngày nay: sự phát triển truyền thông, khoa học kỹ thuật, kinh tế v.v... Tựu chung lại, tác giả tập trung vào hai vấn đề chính: Thang giá trị và lòng tin.

Theo TS. Nguyễn Quang A điều quan trọng nhất của con người là thang giá trị, muốn xây dựng được thang giá trị tốt thì chúng ta phải xây dựng được tiêu chí đánh giá phù hợp với sự phát triển của xã hội. Chỉ có thang giá trị mới đánh giá được con người tốt hay xấu, còn nếu qua những hiện tượng mà phương tiện truyền thông đánh giá “hôi bia, cô giáo đánh trẻ con, dân phòng đánh dân...” là xu hướng tiêu cực của con người ngày nay đang mạnh lên là hơi vội. Bởi vì muốn nhìn nhận, đánh giá về một vấn đề thì chúng ta cũng cần phải dựa vào con số cụ thể để đánh giá chứ không phải đưa ra một số hiện tượng tiêu cực để đánh giá cho cả một xã hội là không khoa học. Tác giả cũng chỉ ra những hiện tượng tích cực như: đi xe buýt nhường ghế cho người già, trẻ nhỏ; việc giúp đỡ người nghèo, hiến máu cứu người... của các bạn trẻ ngày nay là đáng được trân trọng. Ở xã hội nào cũng có hiện tượng tiêu cực và tích cực nhưng ở mỗi thời kỳ lịch sử nó được nhìn nhận và đánh giá dưới góc độ khác nhau. Chúng ta không thể lấy thang giá trị của những năm 80 và 90 của thế kỷ trước để đánh giá con người trong thời kỳ phát triển khoa học, công nghệ như hiện nay. Chính vì vậy, để đánh giá cả cộng đồng đó là tốt hay xấu thì chúng ta phải xây dựng được thang giá trị phù hợp với sự biến đổi của xã hội khi đó chúng ta sẽ đánh giá được con người đó tốt hay xấu.

Đối với lòng tin, tác giả cũng cho rằng xã hội muốn phát triển thì phải có lòng tin, phải xây dựng lòng tin trong mỗi con người, con người phải có lòng tin với nhau thì khi đó sẽ tạo ra xã hội đoàn kết và phát triển. TS. Nguyễn Quang A cũng đưa ra ví dụ như mình muốn  hợp tác với một người thì trước tiên phải tin tưởng vào người đó sau đó mới tiến hành hợp tác lâu dài được. Tác giả cũng chỉ ra rằng giữa thể chế và lòng tin thống nhất với nhau thì khi đó xã hội sẽ tốt đẹp.

Cuối buổi nói chuyện là phần trao đổi giữa TS. Nguyễn Quang A với cán bộ trong và ngoài Viện Nghiên cứu Con người xoay quanh vấn đề tác giả trình bày và phát triển con người như tính chủ động của nhà nước và của người dân cần phát huy, nhìn nhận sự vật như chính bản thân của nó, không nên tô vẽ thêm... . Như vậy, để đánh giá về một con người, một nhóm xã hội, rộng hơn là cả một xã hội loài người thì chúng ta cần có thang giá trị phù hợp và để thúc đẩy xã hội phát triển thì chúng ta cần phải xây dựng niềm tin giữa con người với con người.

Nguyễn Thị Nga