Sinh hoạt khoa học: "Chỉ số PAPI" do TS. Đặng Hoàng Giang trình bày

18/10/2013

Ngày 6 tháng 8 năm 2013 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi sinh học khoa học do TS. Đặng Hoàng Giang (Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hỗ trợ cộng) trình bày với chủ đề : Chỉ số PAPI. Tới dự buổi sinh hoạt, có đại diện lãnh đạo Viện, toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Bài báo cáo của TS gồm hai phần chính:

Phần 1. Tác giả trình bày khái niệm của PAPI

Theo Tiến sĩ. Đặng Hoàng Giang “PAPI là công cụ để chúng ta giám sát, đo đạc về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam”. Tác giả cũng chỉ ra tính cần thiết khi đo đạc chỉ số PAPI, bởi vì PAPI như là tấm gương để soi cách quản lý cấp tỉnh của Việt Nam thông qua đánh giá của người dân. Điều này giúp người dân đánh giá trực tiếp về những mặt được và chưa được trong quản lý của các cấp chính quyền bởi chỉ có người dân đánh giá chính quyền của họ thì mới khách quan vì chính họ là những người chịu quản lý trực tiếp từ chính quyền đó.

Phần 2. Tác giả trình bày tiêu chí đánh giá khi đo đạc chỉ số PAPI tại Việt Nam

Tiêu chí đo đạc chỉ số PAPI tại Việt Nam là phần nội dung chính của bài báo cáo. Vì Việt Nam có đặc thù riêng nên đánh giá chỉ số PAPI chỉ dựa trên 6 tiêu chí phù hợp với các tỉnh như: tính minh bạch, tham nhũng, dân chủ, thủ tục hành chính, giải trình, cung ứng dịch vụ công. Cách tính toán chỉ số PAPI cũng được thực hiện dựa trên những đặc trưng riêng của Việt Nam để từ đó thấy được điểm mạnh cần phát huy và các yếu tố cần khắc phục tại các địa phương. Cách tính này đã đạt được độ xác thực cao đối với việc đánh giá hoạt động quản trị công tại Việt Nam. Bằng những số liệu thu thập được sau khi đã được xử lý, tác giả trình bày và phân tích từng thành phần cụ thể của các chỉ số ở mỗi tỉnh để người nghe có thể nhận biết và đánh giá được những ưu và nhược điểm của mỗi tỉnh. Cách đánh giá này giúp cho các nhà quản lý, nhà kinh doanh, nhà nghiên cứu có thể nhìn nhận toàn diện hơn đối với vấn đề quản trị công tại các tỉnh hiện nay, từ đó có lựa chọn hợp lý cho từng hoạt động của mình tại mỗi địa phương, nhằm đưa tới hiệu quả cao, tránh được nhiều rủi ro. Ngoài ra việc tính chỉ số PAPI còn giúp cho những nhà quản lý từ cấp Trung ương đến cấp địa phương nhìn vào tình hình thực tế về những mặt được, cũng như những mặt hạn chế để có phương thức quản lý phù hợp, mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Phần cuối buổi trình bày, sau khi nghe TS. Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi tiến hành dự án và những khó khăn khi nghiên cứu về chỉ số này tại Việt Nam, các cán bộ tham dự đã thảo luận sôi nổi xoay quanh vấn đề về cách tính chỉ số PAPI, sử dụng phần mềm cho việc tính toán này v.v... Vì tính ứng dụng cao của chỉ số PAPI trong các nghiên cứu, nên buổi nói chuyện đã thu hút được nhiều người quan tâm trong Viện Nghiên cứu Con người.

Nguyễn Thị Nga