Sinh hoạt khoa học: "Một số vấn đề cơ bản về môi trường Việt Nam hiện nay"

26/02/2010
Chiều ngày 5/2/2010, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, TS.BS Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với cán bộ Viện Nghiên cứu Con người một số vấn đề cơ bản về môi trường Việt Nam hiện nay.
      Chiều ngày 5/2/2010, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, TS.BS Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với cán bộ Viện Nghiên cứu Con người một số vấn đề cơ bản về môi trường Việt Nam hiện nay.

      Tại buổi nói chuyện, TS Lê Kế Sơn đã phân tích hiện trạng môi trường Việt Nam hiện nay với những số liệu rất phong phú nhiều chiều. Ông nhấn mạnh sự biến đổi khí hậu ngày nay một phần quan trọng là do sự tác động của con người và có một sự song hành giữa vấn đề phát triển kinh tế và môi trường. Hiện nay, rất nhiều các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, bệnh viện tại Việt Nam chưa có hệ thống xử lý chất thải hoặc nếu có thì chất lượng chưa đảm bảo. Vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng cả ở nông thôn và thành thị. Số liệu cụ thể: 4000 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; hơn 1450 làng nghề bị ô nhiễm; Hơn 100 khu công nghiệp chế xuất không có hệ thống xử lý. Đặc biệt ở lưu vực một số con sông như sông Nhuệ, sông Cầu, sông Đáy, sông Đồng Nai..v.v. Ý thức của mỗi người dân cũng như của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường chưa cao.

      TS. Lê Kế Sơn cũng cung cấp thông tin về việc khai thác Boxit ở Tây Nguyên; an ninh nước xoay quanh việc xây dựng và phát triển hệ thống thuỷ điện tại Việt Nam có tác động như thế nào đến con người và môi trường tự nhiên.

      Cuối cùng, TS Lê Kế Sơn đề cập việc phải làm gì trước tất cả những hiện trạng như ngày nay. Những biện pháp đưa ra gồm: nâng cao nhận thức, quan điểm và tầm nhìn; phải khẳng định rằng “môi trường và kinh tế là hai mặt của tờ giấy” cho nên cần phải lường hết những ảnh hướng tới môi trường, có báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường khi tiến hành các hoạt động kinh tế; phải thay đổi thói quen; xây dựng kiện toàn thể chế, tổ chức, con người và hệ thống pháp luật; sử dụng công nghệ và tài chính một cách hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường.

      Cuộc trao đổi diễn ra cởi mở, thu hút sự quan tâm tìm hiểu của nhiều cán bộ nghiên cứu trong Viện và làm cơ sở cho các nghiên cứu về môi trường trong mối quan hệ với vấn đề phát triển con người Việt Nam hiện nay.

      Lê  Thị Thu Hà

The older news.............................