Sinh hoạt khoa học “Đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu: Cơ hội và thách thức của Việt Nam”.

10/12/2009
Ngày 04 tháng 11 năm 2009 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, TS Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương) đã trình bày với cán bộ nghiên cứu của Viện chuyên đề “Đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu: Cơ hội và thách thức của Việt Nam”. TS Lê Đăng Doanh đã tập trung vào phân tích 4 cuộc khủng hoảng hiện nay mà thế giới đang phải đối phó. Đó là các cuộc khủng hoảng: Lương thực, tài chính, năng lượng và môi trường.

Ngày 04 tháng 11 năm 2009 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, TS Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương) đã trình bày với cán bộ nghiên cứu của Viện chuyên đề “Đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu: Cơ hội và thách thức của Việt Nam”. TS Lê Đăng Doanh đã tập trung vào phân tích 4 cuộc khủng hoảng hiện nay mà thế giới đang phải đối phó. Đó là các cuộc khủng hoảng: Lương thực, tài chính, năng lượng và môi trường.

Tác giả  nhấn mạnh đến nguyên nhân dẫn đến các cuộc khủng hoảng là do Trung Quốc và Ấn Độ phát triển mạnh nên việc sử dụng lương thực, năng lượng nhiều nên dẫn đến các cuộc khủng hoảng trên. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng môi trường cũng do Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ… và một số nước đang phát triển mạnh hiện nay đẩy mạnh công nghiệp hóa, chạy đua kinh tế và bỏ qua việc bảo vệ môi trường. Vị thế cường quốc kinh tế của Mỹ đang bị lung lay do sự lớn mạnh của Trung Quốc và Ấn Độ.

Đối với Việt Nam, trong cuộc khủng hoảng chung vừa là cơ hội cũng là một thách thức. Bởi, trong cuộc khủng hoảng lương thực, Việt Nam là một nước xuất khẩu lương thực lớn thứ hai thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể phát huy thế mạnh của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó Việt Nam còn có mặt yếu mà đang phải đối phó như chất lượng giáo dục, chất lượng dân số. Cuối cùng, tác giả một dự báo về không gian tồn tại của Việt Nam là rất khó khăn. Việt Nam cần có chính sách phù hợp để đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Các cán bộ  nghiên cứu của Viện đã đặt nhiều câu hỏi trao đổi. Đặc biệt, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế tới phát triển con người ở Việt Nam cũng được đề cập trong cuộc thảo luận. Trong buổi trao đổi này, cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người có dịp mở rộng hiểu biết về bối cảnh và những tác động tới phát triển con người, vấn đề đang được bàn đến trong chương trình nghiên cứu cấp Bộ năm nay của Viện. 

Nguyễn Thị  Nga