Sinh hoạt khoa học :" Dạy và học hướng vào phát triển tư duy".

19/10/2009
Dạy và học hướng vào phát triển tư duy là nội dung chính trong Báo cáo mà PGS. TS. Phạm Thành Nghị trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ, sáng thứ 5, ngày 30 tháng 9 năm 2009, tại phòng họp - Viện Nghiên cứu Con người.
Dạy và học hướng vào phát triển tư duy là nội dung chính trong Báo cáo mà PGS. TS. Phạm Thành Nghị trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ, sáng thứ 5, ngày 30 tháng 9 năm 2009, tại phòng họp - Viện Nghiên cứu Con người.
Đây là báo cáo sau chuyến công tác 2 tháng tại Australia của báo cáo viên. Nội dung báo cáo liên quan đến một số vấn đề về tầm nhìn, văn hóa; văn hóa dạy học; cách tư duy; phương pháp dạy học và dịch vụ tư vấn trường học. Dạy học phải hướng vào hình thành và phát triển động cơ tự thân (động cơ trong), sự hứng thú với nội dung, kiến thức và chính hoạt động học tập thay vì học để được thưởng hay để tránh bị trừng phạt. Trong hoạt động học tập kiểu này, ở học sinh hình thành được tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và niềm say mê. Về mặt kỹ thuật, việc dạy và học phải hướng vào hình thành ở học sinh năng lực tư duy phê phán, tư duy sáng tạo và tư duy chiến lược. Tác giả đã nêu các ví dụ vận dụng Hệ thống Bloom để phát triển tư duy phê phán không chỉ những thao tác tư duy bậc thấp như thu nhận thông tin, kiến thức mà phải tập trung vào các kỹ năng tư duy bậc cao như áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Việc áp dụng mô hình trí tuệ đa nhân tố của Sternberg, Charlotte và Gardner cũng được đưa ra phân tích. Áp dụng phương pháp 6 chiếc mũ tư duy và kỹ thuật CoRT của de Bono vào hình thành tư duy và các kỹ thuật hình thành và phát triển tư duy sáng tạo cũng được bàn đến.
 Những thông tin trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học rất hữu ích cho hoạt động dạy và học hướng vào phát triển tư duy.
 
                                                                                             Nguyễn Thị Thắm