Sinh hoạt khoa học: “Mạng lưới xã hội của hộ kinh doanh” (Thông qua Nghiên cứu trường hợp tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

26/08/2009
Sáng ngày 20/8/2009, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Mạng lưới xã hội của hộ kinh doanh” do Ths. Nông Bằng Nguyên, Cán bộ Viện Nghiên cứu Con người trình bày.

 

      Sáng ngày 20/8/2009, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Mạng lưới xã hội của hộ kinh doanh” do Ths. Nông Bằng Nguyên, Cán bộ Viện Nghiên cứu Con người trình bày.

      Báo cáo trình bày những khái niệm về mạng lưới xã hội của các học giả trên thế giới và việc thiết lập mạng lưới xã hội thông qua kết quả nghiên cứu được tác giả tiến hành trên 28 hộ kinh doanh tại xã Mỹ Lệ.

      Bằng nghiên cứu cụ thể tại xã Mỹ Lệ, tác giả đã tìm ra được việc thiết lập mạng lưới xã hội của hộ kinh doanh chủ yếu thông qua các kênh chính như quan hệ với bạn bè, quan hệ với người quen, đạo đức kinh doanh và uy tín. Đặc biệt, qua nghiên cứu của mình, tác giả đã phát hiện ra một vấn đề mà chưa có học giả nào đề cập đến. Đó là, mạng lưới xã hội còn được thiết lập thông qua yếu tố tình cảm. Theo tác giả, đây có phải là nét đặc trưng của Việt Nam hay chưa thì chưa có nghiên cứu nào phát hiện ra. Có thể nói, với phát hiện này, tác giả đã khơi gợi vấn đề cho những nghiên cứu tiếp theo.

      Buổi sinh hoạt đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ nghiên cứu trong Viện, đặc biệt là cán bộ trẻ. Nhiều câu hỏi thảo luận đã được đặt ra xoay quanh vấn đề này. Không khí thảo luận tại buổi sinh hoạt diễn ra rất sôi nổi, nhiệt tình trên tinh thần học tập và trao đổi.

Nguyễn Thị  Nga