Sinh hoạt khoa học

15/08/2018

        Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học do GS. TS. Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an trình bày. Tham dự sinh hoạt khoa học có các cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người.

        Mở đầu bài trình bày, GS. TS Lê Văn Cương trình bày đôi nét về tình hình kinh tế Việt Nam. Nhiều vấn đề được phân tích so sánh trong bối cảnh phát triển chung của các nước trong khu vực và quốc tế. Diễn giả cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam thời gian qua bộc lộc một số điểm yếu cho thấy vấn đề an ninh tài chính đang là vấn đề rất đáng quan ngại hiện nay. Tác giả cũng phân tích tình hình kinh tế một số quốc gia như Nepan, Campuchia, Lào, Trung Quốc v.v…

      Diễn giả đi sâu phân tích những bất cập của nền kinh tế hiện nay: vấn đề thương mại, vấn đề tham nhũng kinh tế, môi trường, v.v… cho thấy nền kinh tế Việt Nam còn cần nghiên cứu đường hướng phát triển và quản lý cho phù hợp hơn, để đạt được thành công hơn nữa trong thời gian tới.

       Diễn giả cũng phân tích vai trò của kinh tế, ngoại giao đối với sự phát triển đất nước trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Ngoại giao không chỉ giúp mở ra những định hướng chiến lược mà còn giúp đẩy lùi các nguy cơ xung đột.

      Diễn giả cũng phân tích về mối quan hệ quốc tế và chiến lược phát triển của  Mỹ-Nga-Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Trung Quốc-Mỹ, Nga-Mỹ và Nga-Trung Quốc có tác động to lớn đến sự ổn định và phát triển chung của thế giới.

      Buổi sinh hoạt khoa học đã thu hút sự quan tâm của các cán bộ nghiên cứu, cung cấp cái nhìn bao quát về tình hình kinh tế chính trị văn hóa xã hội nói chung của Việt Nam đặt trong bối cảnh mối quan hệ quốc tế đa dạng, phức tạp, nhiều chiều, đầy biến động.

Thu Hà