Tọa đàm khoa học chia sẻ nghiên cứu xây dựng chỉ số phát triển con người

05/09/2016

Buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ hoạt động do Ban chấp hành đoàn Thanh niên của Viện Nghiên cứu Con người tổ chức – đó là giới thiệu những bài viết của các học giả nước ngoài về những vấn đề liên quan đến phát triển con người – hướng nghiên cứu trọng tâm của Viện Nghiên cứu con người. Buổi tọa đàm đã thu hút được đông thảo cán bộ nghiên cứu của viện tham dự.

Tại buổi tọa đàm, diễn giả đã giới thiệu những nội dung quan trọng mà các tác giả bài viết đã đề xuất để xây dựng chỉ số phát triển con người mới thay thế cho chỉ số phát triển con người 2010 của UNDP. Một số thay đổi quan trọng được đề cập tới bao gồm: Thứ nhất, trong việc xác định các biến số, sử dụng số năm đi học được kỳ vọng được đề xuất thay thế cho chỉ số giáo dục kết hợp đang sử dụng hiện nay (bao gồm số năm đi học được kỳ vọng và số năm đi học trung bình của người lớn), và đo lường phúc lợi vật chất về chỉ số GNI đầu người bình quân tương đương (không có logarit). Thứ hai, về việc tiêu chuẩn hóa các chỉ số thành phần: các giá trị tối thiểu trong công thức tính chỉ số thành phần nên được loại bỏ bởi nó ảnh hưởng đến việc xếp hạng các quốc gia, thay vào đó, tất cả các biến số nên cùng chia sẻ một số giá trị tối đa. Điều này  đảm bảo cho việc giải thích dễ dàng các giá trị được tiêu chuẩn hóa, và quan trọng nhất, nó rất hữu ích cho việc xếp hạng kết quả của các quốc gia và việc so sánh theo cặp đôi các thành tựu mà không bị lệ thuộc vào các thông số tiêu chuẩn hóa. Các giá trị tối đa mà các tác giả đề xuất bao gồm: 83.2 năm cho tuổi thọ trung bình khi sinh, 20.6 năm cho số năm đến trường được kỳ vọng và 60,000 đô la mỹ cho thu nhập bình quân được điều chỉnh theo bất bình đẳng. Thứ ba, các tác giả đã xây dựng cơ sở thuyết luận giải cho sự phù hợp của việc sử dụng trung bình nhân làm công thức kết hợp các chỉ số thành phần của HDI.

Đọc tiếp: file đính kèm