Sinh hoạt khoa học chi đoàn

08/08/2016

Chiều ngày 4 tháng 8 năm 2016, Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tại Hội trường của Viện.

Tham dự hội thảo có đại diện Lãnh đạo Viện, phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, một số cán bộ của Viện cùng các đoàn viên chi đoàn.

Tại buổi sinh hoạt, hai đoàn viên là Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Thu Thủy đã trình bày tham luận về vấn đề môi trường. Hai tham luận này được viết cho Hội thảo của Viện “Phát triển con người Việt Nam 2016 – 2020: Những vấn đề đặt ra từ khía cạnh chăm sóc sức khỏe và môi trường” diễn ra vào 28 tháng 6 tại Quảng Ninh. Do thời gian hội thảo này không cho phép nên một số bài chưa được trình bày. Theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo viện, chi đoàn tổ chức sinh hoạt đề các tác giả chưa có cơ hội trình bày chia sẻ thông tin từ các tham luận của mình.

Trong bài “Ô nhiễm nước đô thị và một số bệnh liên quan đến nguồn nước”, Th.s Nguyễn Thị Nga đã chỉ ra thực trạng ô nhiễm nước tại một số đô thị lớn tại Việt Nam như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Một số bệnh liên quan đến nguồn nước bao gồm: bệnh viêm ruột, bệnh tả, bệnh thương hàn, bệnh Lỵ trực khuẩn, Lỵ amip, bệnh nhiễm giun sán.

Trong bài: “Một số vấn đề ô nhiễm môi trường  đối với sức khỏe con người và những đề xuất cho nghiên cứu phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”,  Th.s Nguyễn Thị Thu Thủy cũng làm rõ khái niệm ô nhiễm môi trường, phân tích đôi nét thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và hệ lụy của nó đối với sức khỏe con người. Tác giả cũng gợi ra một nhóm các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm coi như đây cũng là biện pháp để thúc đẩy sự phát triển con người Việt Nam hiện nay.

Sau khi nghe hai diễn giả trình bày, các đại biểu tham dự cũng như các đoàn viên chi đoàn đã đưa thảo luận sôi nối với các ý kiến nhận xét, đánh giá góp ý cả về nội dung cũng như cách trình bày tham luận. Các ý kiến rất xác đáng và được hai diễn giả trao đổi và ghi nhận. Đây có lẽ cũng là bài học kinh nghiệm cho các nhà nghiên cứu trẻ nói chung của Viện trong khi triển khai nghiên cứu một vấn đề, cách thể hiện hay cách chuyển tải một nghiên cứu thành bài viết và cách trình bày kết quả nghiên cứu.

Thu Hà