Sinh hoạt khoa học: Vấn đề Giới trong nghiên cứu Phát triển con người

13/05/2016

Sáng 12/5, tại hội trường Viện Nghiên cứu Con người, TS. Vũ Thị Thanh - cán bộ Viện đã trình bày báo cáo khoa học “Vấn đề Giới trong nghiên cứu Phát triển con người”. Đây là hoạt động do Đoàn thanh niên Viện Nghiên cứu Con người tổ chức.

Bài trình bày gồm bốn nội dung: Cách tiếp cận giới và Phát triển con người; Bình đẳng giới và Phát triển con người; Đánh giá, đo lường bình đẳng giới trong Phát triển con người và Lồng ghéo giới vào báo cáo Phát triển con người (PTCN) quốc gia. Đây là những thông tin mà diễn giả thu thập, tìm hiểu và trình bày với mong muốn được chia sẻ thông tin và nhận được những thông tin phản hồi nhằm làm rõ hơn cho hướng quan tâm nghiên cứu của mình.

Ở phần thứ nhất, diễn giả giới thiệu về cách tiếp cận Giới và Phát triển con dựa trên sự kết hợp cách tiếp cận Giới và cách tiếp cận PTCN của UNDP. Giới trong PTCN cần được xem xét ở hai chiều, bình đẳng giới bị ảnh hưởng như thế nào bởi tình trạng PTCN và bình đẳng giới tác động ra sao tới tình trạng PTCN. Cách tiếp cận giới và PTCN kết hợp việc chú trọng tới nữ giới (và nam giới) trong bối cảnh PTCN chung.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt khoa học

 

Vấn đề bình đẳng giới và phát triển con người đã được giới thiệu từ khái niệm đến cách tiếp cận cho đến mối quan hệ qua lại và một số vấn đề được nêu ở một số quốc gia trên thế giới. Bình đẳng giới trong PTCN không có nghĩa là phụ nữ và nam giới phải giống hệt như nhau mà đòi hỏi phải trang bị cho cả nam và nữ có cơ hội như nhau để có được năng lực, để có thể tiếp cận được các nguồn lực và các quyền. Có thể nói PTCN mà không có bình đẳng giới là sự phát triển không bền vững và không thể công bằng. Tác giả đã giới thiệu vấn đề bình đẳng giới được nêu trong báo cáo PTCN toàn cầu năm 1995 và 1997, báo cáo PTCN khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2010, báo cáo PTCN về Giới của Hàn Quốc năm 2005, Báo cáo PTCN của Ả rập năm 2005 và của Azerbaijan năm 2007.

Chỉ số phát triển giới (GDI) đã được đưa vào đo lường để đánh giá bình đẳng giới trong PTCN. Tác giả đã chỉ ra một số điểm hạn chế của các chỉ số về giới được sử dụng trong nghiên cứu PTCN cần được lưu ý trong quá trình sử dụng, phân tích các chỉ số này. Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu một số chỉ số về bình đẳng giới được các tổ chức khác trên thế giới xây dựng và sử dụng như chỉ số đo lường vị thế giới (GEM), chỉ số bất bình đẳng giới (GII), chỉ số khoảng cách giới toàn cầu (GGGI); chỉ số thiết chế xã hội và giới (SIGI), chỉ số bình đẳng giới (GEI) v.v... Diễn giả cũng khẳng định có sự khác biệt giữa các chỉ số trên và tùy vào nghiên cứu nào thì sử dụng chỉ số nào cho phù hợp. Những chỉ số trên được coi như những gợi mở nghiên cứu cho Viện khi muốn đi sâu tìm hiểu, phân tích, đánh giá về vấn đề giới trong PTCN nói chung.

Việc lồng ghép giới vào báo cáo PTCN quốc gia là là một đòi hỏi thiết yếu trong quá trình xây dựng báo cáo TPCN của các các quốc gia. Diễn giả trình bày quy trình từ việc lập kế hoạch đến việc xây dựng các chỉ báo, chỉ số cụ thể và các khuyến nghị chính sách của báo cáo PTCN có lồng ghép yếu tố giới.

Những thông tin được diễn giả cung cấp rất phong phú, mang tính bao trùm và gợi mở hướng nghiên cứu cho các cán bộ trong Viện. Nhiều ý kiến tham dự đã bàn luận sôi nổi xoay quanh những vấn đề liên quan như cần hiểu thế nào cho đúng về bình đẳng cơ hội cho nữ và nam trong mối liên quan với thiên chức của người phụ nữ; bình đẳng giới phải tính đến khác biệt về giới tính; xem xét những áp lực về vai trò giới hay định kiến giới đối với Nam giới; sự khác biệt giữa chương trình hành động Giới với báo cáo PTCN có lồng ghép yếu tố giới v.v...

Thu Hà