Toạ đàm khoa học “Tiếp cận giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay” (15/12/2021)

Toạ đàm “Tiếp cận giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay” được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2021 đã diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 dưới hình thức online.

Tọa đàm: "Văn hóa và lối sống của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế" (01/12/2021)

Chiều ngày 29/11/2021, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Văn hóa và lối sống của thanh niên trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Tọa đàm khoa học “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: bảo đảm quyền con người, an ninh con người và thúc đẩy phát triển con người” (15/09/2021)

Sáng 14 tháng 9 năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức tọa đàm khoa học online với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: bảo đảm quyền con người, an ninh con người và thúc đẩy phát triển con người”. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ hoạt động chung của Viện do TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người chủ trì.

Tọa đàm khoa học: “Lao động tự do và vấn đề quyền con người trong bối cảnh hiện nay” (14/09/2021)

Chiều ngày 14/9/2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2021 của Viện Nghiên cứu con người đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Lao động tự do và vấn đề quyền con người trong bối cảnh hiện nay”. Tham dự tọa đàm có đại diện Viện Khoa học lao động và xã hội và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người tham dự.

Tọa đàm khoa học “An ninh kinh tế nhìn từ góc độ việc làm”. (08/09/2021)

Sáng ngày 6/9/2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức tọa đàm khoa học “An ninh kinh tế nhìn từ góc độ việc làm”.

Hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (27/08/2021)

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung năm 2021, Viện Nghiên cứu Con người đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Hội thảo nhằm trao đổi và thảo luận về thực trạng các vấn đề xã hội gắn với phát triển con người ở vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của vùng; các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội nhằm góp phần thúc đẩy phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tọa đàm khoa học: “Đại dịch Covid-19 và những tác động đối với Việt Nam". (16/07/2021)

Sáng ngày 15/7, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Đại dịch Covid-19 và những tác động đối với Việt Nam”. Tham dự tọa đàm có các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Phân tích dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các nhà nghiên cứu trong Viện Nghiên cứu Con người. #Covid 19# Phát triển con người# Phát triển kinh tế

Tọa đàm khoa học: “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”. (29/03/2021)

Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ nghiên cứu cũng như tăng cường khả năng ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiên cứu, bắt kịp với tiến bộ khoa học trong công tác điều tra, khảo sát tại thực địa, ngày 25/3/2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra tọa đàm khoa học “Một số vấn đề về phương pháp thu thập dữ liệu trực tuyến và ứng dụng vào nghiên cứu khoa học xã hội”.

Hội thảo: Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế (14/12/2020)

Nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung, ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại hội trường tầng 5, số 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển con người ở Việt Nam nhìn từ góc độ kinh tế”.

Hội thảo “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay” (16/11/2020)

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề “An ninh con người vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay”.