Hội thảo khoa học: “Chuyển đổi số và phát triển con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. (14/12/2022)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022, ngày 13/12/2022, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số và phát triển con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 35-NQ/TW “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. (20/10/2022)

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã chủ trì buổi sinh hoạt mở rộng với thành phần tham dự là toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện về chuyên đề “Bảo vệ quan điểm của Đảng, chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quyền tự do báo chí ở Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Hội thảo khoa học: Phát triển kĩ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay (20/10/2022)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022, ngày 19/10/2022, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động: thực trạng và thách thức đối với nguồn nhân lực hiện nay”.

Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch, phát triển con người ở vùng miền núi phía Bắc” (12/10/2022)

Ngày 11/10/2022, Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đồng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa và nguồn lực các tộc người gắn với phát triển du lịch, phát triển con người ở vùng miền núi phía Bắc” tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người tiếp TS. Arve Hansen, Trung tâm Phát triển và Môi trường, Đại học Oslo, Na Uy và Tọa đàm khoa học “Vấn đề tiêu thụ, cuộc sống thường ngày và phát triển bền vững: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” (10/10/2022)

sáng ngày 07/10/2022, tại Hội trường trường Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện), PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện trưởng đã có buổi tiếp xã giao và trao đổi khoa học với TS. Arve Hansen, Trung tâm Phát triển và Môi trường, Đại học Oslo, Na Uy.

Hội thảo quốc tế: Phát triển con người và nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam (03/10/2022)

Ngày 30/9/2022, tại Hội trường 3D, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người (Viện NCCN) và Công ty cổ phần sáng tạo Xanh Việt Nam (GreenIN) đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Phát triển con người và nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo khoa học: “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. (26/09/2022)

Trong khuôn khổ hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022, ngày 22/9/2022, tại Hội trường trụ sở 9A Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Con người (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành: một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tọa đàm khoa học: An ninh kinh tế tại Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (21/07/2022)

Sáng ngày 20/7/2022 tại Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội diễn ra buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “An ninh kinh tế tại Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đây là Tọa đàm nằm trong khuôn khổ hoạt động khoa học chung của Viện Nghiên cứu Con người năm 2022

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Con người tiếp TS. Filip Kraus, Đại học Palacky, Cộng hòa Sec (13/07/2022)

Sáng ngày 12/7/2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện trưởng đã có buổi tiếp xã giao và trao đổi khoa học với TS. Filip Kraus, Đại học Palacky, Cộng hoà Séc.

Sinh hoạt chi bộ, báo cáo chuyên đề: “Xung đột Nga-Ukraina và những tác động đến kinh tế thế giới” (08/07/2022)

Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Con người, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 7//2022, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề về “Tình hình Nga-Ukraina”. Đây là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ được Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người tổ chức để tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội trên thế giới và trong nước đến đảng viên trong Chi bộ và cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.