Một số vấn đề cơ bản về tự tử và quyền được chết

06/04/2020

 

Trong xã hội phát triển với tốc độ chóng mặt hiện nay, các cá nhân phải chịu nhiều áp lực xã hội do hậu quả của khủng hoảng kinh tế, những biến đổi giá trị văn hóa – xã hội và chuẩn mực xã hội. Hơn nữa, những bất ổn liên quan đến an ninh con người như chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói cũng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vì thế trở nên vô cùng mong manh, đôi khi chỉ trong gang tấc. Cái chết trong hiện thực đó đôi khi không chỉ bị tước đoạt bởi người khác, mà nó còn đến từ chính bản thân chủ thể. Vì vậy, khái niệm tự tử và quyền được chết ra đời như một tất yếu rất cần được nghiên cứu và bàn luận.