Giới thiệu Các báo cáo Phát triển Nước Thế giới

25/08/2015

Báo cáo Phát triển Nước thế giới (WWDR) là một báo cáo hàng năm và theo chuyên đề, ​​tập trung vào các vấn đề chiến lược nước khác nhau mỗi năm và nhằm mục đích cung cấp cho các nhà hoạch định với các công cụ để thực hiện sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước của chúng ta. Nó cũng bao gồm các khía cạnh khu vực, các điểm nóng, các ví dụ và những câu chuyện, lập các báo cáo có liên quan đến một loạt các độc giả, ở các cấp độ khác nhau và ở các khu vực địa lý khác nhau. Sự phát triển của WWDR, ​​hợp với Chương trình đánh giá Nước Thế giới (WWAP), là một nỗ lực chung của các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức đó tạo nên UN-Water, làm việc trong quan hệ đối tác với các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác.

Các WWDR ban đầu là một báo cáo ba năm một lần và bốn phiên bản đầu tiên được tung ra cùng với Diễn đàn Nước Thế giới năm 2003, 2006, 2009 và 2012. Các phiên bản ba năm một lần cung cấp một bức tranh tổng thể  về sử dụng và quản lý nguồn tài nguyên nước ngọt của thế giới. Từ 2012, phạm vi của báo cáo và định dạng của báo cáo đã được sửa đổi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của độc giả. Báo cáo được công bố hàng năm, ngắn gọn hơn và tập trung vào những vấn đề cụ thể hơn.

 

Báo cáo Phát triển nước lần thứ nhất ra đời năm 2003 có chủ đề “Nước cho dân”, được đặt mục tiêu tới tất cả những người liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược đầu tư liên quan đến nước, cũng như các chuyên gia ở các cấp bậc. Mặc dù nó đề ra bức tranh toàn cầu rộng khắp, nó tập trung đặc biệt đến tình trạng của các nước đang phát triển. Với báo cáo này, Chương trình Đánh giá Nước thế giới đang đặt mục tiêu nhằm chỉ ra ở đâu trên khắp thế giới các hệ thống đang thất bại và cung cấp thông tin hữu ích cho việc xây dựng năng lực một cách hiệu quả và có hiệu lực. Phiên bản đầu tiên này đã đặt nền tảng cho những phiên bản tiếp theo, tập trung chủ yếu vào việc đánh giá tiến bộ gì đã được thực hiện, và không được thực hiện kể từ Hội nghị thượng đỉnh Rio và trong phát triển các phương pháp đánh giá hiệu quả.

 

Báo cáo Phát triển nước thế giới lần hai ra đời năm 2006 có chủ đề “Nước, một trách nhiệm chung”, được xây dựng dựa trên kết luận của Báo cáo Phát triển Nước Thế giới lần 1. Nó trình bày một bức tranh toàn diện về tài nguyên nước ngọt ở tất cả các vùng và hầu hết các nước trên thế giới, chẳng hạn tiến độ thực các chỉ tiêu liên quan đến Nước của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc và các vấn đề quan trọng bao gồm tăng trưởng dân số và đô thị hóa ngày càng tăng, các hệ sinh thái thay đổi, sản xuất lương thực, y tế, công nghiệp và năng lượng, cũng như quản lý rủi ro, định giá và thanh toán trong nước và tăng kiến thức và năng lực. Báo cáo giới thiệu 16 nghiên cứu trường hợp nhìn vào những thách thức về tài nguyên Nước điển hình và cung cấp những hiểu biết có giá trị về các khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng nước và quản lý phản ứng. Cuối cùng, báo cáo chỉ ra một tập hợp các kết luận và khuyến nghị để hướng dẫn hành động trong tương lai và khuyến khích sử dụng bền vững, năng suất nguồn tài nguyên nước ngọt. WWDR2 là nhằm vào đối tượng rộng, bao gồm tất cả những người sử dụng nước quan tâm hoặc trực tiếp tham gia vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến nước, cũng như các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh và, tất nhiên chính bản thân những người sử dụng nước.

Báo cáo Phát triển Nước Thế giới lần thứ ba (WWDR3) có chủ đề "Nước trong một thế giới đang thay đổi" đã được chính thức ra mắt vào ngày 16 tháng ba 2009 tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các WWDR3 xây dựng dựa trên công việc của các nghiên cứu trước đó , bao gồm cả hai WWDRs trước đó, "nước cho dân, Water for Life" (WWDR1), trình bày tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 3 tại Nhật Bản vào năm 2003, và "nước: Trách nhiệm chung" (WWDR2), được trình bày trong năm 2006 tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 4 tại Mexico. Không giống như các báo cáo trước đó đã được cấu trúc theo các tuyến cơ quan của Liên Hợp Quốc, Báo cáo thứ Ba có một định dạng hoàn toàn mới. Một số chủ đề được giải quyết thông qua ra các báo cáo, trong đó có biến đổi khí hậu, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), vấn đề nước ngầm, đa dạng sinh học, nước và di cư, nước và cơ sở hạ tầng, nhiên liệu sinh học, vv...

 

Báo cáo Phát triển Nước thế giới lần thứ tư (WWDR4) có chủ đề "Quản lý nước dưới sự không chắc chắn và rủi ro”, đã được đưa ra tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 6 tại Marseille bởi Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO, và Michel Jarraud, Chủ tịch UN-Water. Báo cáo đưa ra đánh giá toàn diện các nguồn tài nguyên nước ngọt của thế giới và tìm cách chứng minh nước là nền tảng của tất cả các khía cạnh của sự phát triển, và chỉ ra rằng một phương pháp phối hợp để quản lý và phân bổ nước là rất quan trọng. Báo cáo mô tả những thay đổi lớn, sự không chắc chắn, và rủi ro diễn ra trên thế giới liên quan đến tài nguyên nước. Nó cung cấp tình trạng và các xu hướng liên quan đến nguồn nước, việc sử dụng, quản lý, tổ chức và tài chính; đồng thời nêu bật các điểm nóng trong khu vực, và việc giải quyết các vấn đề như bình đẳng giới, thiên tai liên quan đến nước, sức khỏe và vai trò của hệ sinh thái.

 

Báo cáo Phát triển Nước thế giới lần thứ năm (WWDR5) có chủ đề "Nước và Năng lượng”, ra đời năm 2014. Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về xu hướng và đang nổi lên từ khắp nơi trên thế giới, với các ví dụ về cách thức một số thách thức xu hướng liên quan đã được giải quyết, tác động của chúng đối với các nhà hoạch định chính sách và hành động hơn nữa có thể được thực hiện bởi các bên liên quan và các quốc tế cộng đồng. Đây là báo cáo đầu tiên theo định dạng mà UN-Water đưa ra năm 2012 tập trung vào các vấn đề chiến lược là mối liên quan nước và năng lượng. Nước và năng lượng có mối liên kết chặt chẽ với nhau và phụ thuộc lẫn nhau Nước và năng lượng có tác động quan trọng đến xóa đói giảm nghèo một cách trực tiếp, như một số các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ phụ thuộc vào những cải tiến lớn trong việc tiếp cận với nguồn nước, vệ sinh môi trường, năng lượng và các nguồn năng lượng, và gián tiếp, như nước và năng lượng có thể được hạn chế ràng buộc đối với tăng trưởng kinh tế - hy vọng cuối cùng cho xóa đói giảm nghèo trên diện rộng.

 

Báo cáo Phát triển Nước thế giới lần thứ sáu có tiêu đề: “Nước cho một thế giới bền vững”, tập trung làm rõ sự cần thiết như nào của nguồn nước và các dịch vụ đáp ứng sự bền vững toàn cầu.

Báo cáo này bắt đầu bằng việc mô tả một thế giới trong tương lai không-quá-xa trong đó tài nguyên nước và các dịch vụ liên quan đến nước được quản lý, được tối đa hóa và chia sẻ công bằng các lợi ích thu được từ nước trên toàn thế giới. Đây không chỉ đơn thuần là một triển vọng không tưởng hư cấu; nó là một tương lai hoàn toàn có thể đạt được, một tương lai trong đó nước được công nhận và quản lý như các tài nguyên cơ bản hỗ trợ tất cả các khía cạnh của phát triển bền vững.

Thu Hà siu tầm và tổng hợp

Nguồn: http://www.unwater.org/publications/world-water-development-report/en/