Báo cáo phát triển con người của Korsovorp năm 2014: “Di trú là một nhân tố cho sự phát triển”

03/10/2014

Di trú có ảnh hưởng tới sự phát triển con người bởi lẽ mỗi cá nhân di chuyển ra nước ngoài là họ đã mở rộng cơ hội cho cuộc sống của họ. Thêm vào đó, việc tương tác với gia đình, bạn bè ở quê nhà, ví dụ như việc chuyển khoản tiền cho người nhà chẳng hạn, cũng là một cách để tăng cường kinh tế trong nước....

Bản báo cáo bao gồm 9 chương. Để hiểu rõ những yêu cầu của việc liên quan lớn như thế nào, bản báo cáo bắt đầu bằng việc đánh giá lại lịch sử của sự di cư từ Kosovorp, và bằng việc cung cấp quy mô ước tính của Diaspora (cộng đồng người Do Thái hải ngoại). Trong hoàn cảnh đó, việc nhìn lại dòng chảy di trú hiện nay ở Kosovorp và nói chung xu hướng di trú của cư dân là cần thiết (chương 2). Chương 3, bản báo cáo phân tích nền kinh tế vĩ mô tác động tới những người Kosovorp sống tại nước ngoài và mức độ chuyển khoản về trong nước, đồng thời đánh giá các yêu cầu cao hơn về việc sản xuất hàng hóa, dịch vụ nội địa đã ảnh hưởng đến thất nghiệp và mức lương trong hơn 1 thập kỉ trước với việc tập trung vào các sự chuyển biến có thể. Chương 4, phân tích sâu hơn việc chuyển khoản về trong nước và chỉ ra rằng chuyển khoản về trong nước nhiều hơn đã ảnh hưởng rất lớn tới tình hình kinh tế và việc giáo dục, chăm sóc sức khỏe tại các hộ gia đình. Chương 5, tập trung vào các trường hợp di trú là nữ giới và phụ nữ làm chủ gia đình cả ở trong nước và ngoài nước, và việc cân nhắc nhóm người lớn tuổi như là nhóm có tiềm năng bị ảnh hưởng nhiều nhất từ việc di trú. Chương 6 và chương 7 tập trung vào việc chuyển khoản về trong nước ảnh hưởng tới giáo dục và tiếp cận y tế tại hộ gia đình. Chương 8, kiểm tra vai trò của sự chuyển động quốc tế trong việc cải thiện hiệp ước xã hội và chính trị, xem xét các hoạt động Diaspora. Chương 9, đưa ra một số chính sách can thiệp có thể nhằm thúc đẩy lợi ích của việc di trú và chuyển khoản về trong nước lên sự phát triển con người tại Kosovorp và cân nhắc các thước đo hiệu quả hơn.

Các điểm nhấn của bản báo cáo là ở Chương 2: trình bày tình hình di trú từ Kosovorp xảy ra theo 4 làn sóng từ những năm 1960, khởi đầu hầu hết do tìm kiếm được các cơ hội tốt hơn tại nước ngoài. Sự di trú và các mối quan hệ với Diaspora đã lan rộng tại Kosovorp, gần 40% dân số Kosovorp có các thành viên trong gia đình ở nước ngoài, trong khi cứ 4 gia đình thì có 1 gia đình được nhận tiền gửi. Lượng người di cư với nền giáo dục cao hơn tăng lên từ những năm 1970-1990; người trụ cột trong các gia đình di cư hiện nay có kĩ năng cao hơn một chút so với người trụ cột trong các gia đình tại Kosovorp. Diaspora trung bình trẻ hơn so với dân số Kosovorp; trung bình người đứng đầu trong gia đình di cư là 41 tuổi so với 53 tuổi của cư dân Kosovorp. Những người di cư ra nước ngoài có kĩ năng cao hơn so với những người không di cư, điều này là tích cực đối với Kosovorp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gần một nửa cá thể giữa 18 và 36 tuổi có kế hoạch di cư. Nguyên nhân chính là do tình hình kinh tế của các gia đình (81%). Xu hướng di trú đặc biệt lan rộng giữa những người thất nghiệp hoặc công việc bấp bênh (51% và 40%).

Chương 3 chỉ ra rằng theo mức độ vĩ mô, sự di cư và việc chuyển khoản về trong nước có khả năng đóng góp cho sự phát triển con người bằng việc giúp tăng (hoặc ổn định) việc làm và duy trì lương bổng ở mức cao hơn. Có ít nhất hai trường hợp: Thứ nhất, việc di dân giảm sự cung cấp lao động nội địa và thất nghiệp và vì thế, giảm áp lực lên mức lương. Thứ hai, việc chuyển khoản và các dòng liên quan tới di trú khác làm tăng nhu cầu lao động cho các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước.

Chương 4: Phạm vi ảnh hưởng và giá trị của sự chuyển khoản về trong nước là thay đổi mặc dù các hộ gia đình nông thôn và thành thị hầu như có xác suất có người trong gia đình đi nước ngoài là như nhau, các hộ nông thôn có thể nhận nhiều tiền chuyển khoản hơn một chút và trung bình, họ nhận được số tiền lớn hơn so với những người ở thành thị.

Chương 5: Phụ nữ Kosovorp di cư có thu nhập tốt hơn trong thị trường lao động so với những người phụ nữ sống trong nước. Số phụ nữ tăng cường khả năng của mình trong khi ở nước ngoài cao hơn ở nam giới, vì vậy, phụ nữ đang trải qua sự phát triển con người tốt hơn. Khi nhiều phụ nữ có vị trí cao hơn, ổn định hơn nam giới tại nước sở tại, lợi ích từ giáo dục, công việc xã hội tốt hơn, hầu hết phụ nữ nói ít nhất một ngoại ngữ sẽ đóng góp tốt hơn cho việc hội nhập. Bản báo cáo đưa ra một ý mời là phụ nữ di cư đóng vai trò là người gửi tiền thấp hơn nam giới, điều này không được giải thích đầy đủ bởi tỉ lệ công việc của phụ nữ thấp hơn.

Chương 6 -7: Bản báo cáo chỉ ra rằng khoản tiền gửi không ảnh hưởng tới sự nghiệp học hành của người trẻ (16- 25 tuổi) khi những yếu tố khác có thể tác động. Thay vào đó số lượng người trong gia đình, độ tuổi trung bình của toàn bộ các thành viên và mức độ giáo dục trung bình của các thành viên ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cho việc tham gia giáo dục. Các khoản tiền gửi nhằm làm giảm gánh nặng trong ngân quỹ gia đình, vì thế các hộ gia đình nhận tiền gửi dành tiền nhiều hơn cho chi tiêu sức khỏe so với các hộ gia đình không nhận được các khoản tiền gửi.

Chương 8: Sự di trú dường như có sự tác động tới sự tham gia xã hội và chính trị của Kosovorp của những người đã di cư ra nước ngoài. Những người di cư ra nước ngoài ít nhất một lần trong vòng 12 tháng thường tham gia nhiều các hoạt động được tổ chức bởi chính quyền địa phương và có khả năng liên kết cao hơn với các đảng cũng như NGOs. Họ cũng có xu hướng tham gia các cuộc thảo luận công cộng và tham gia vào các quyết định mang tính cộng đồng cũng như tôn giáo.

Chương 9 đưa ra một số kiến nghị về chính sách: thứ nhất, di trú và chuyển khoản sẽ góp phần phát triển kinh tế bền vững và sự phát triển con người ở quy mô vừa trong dài hạn. Hiệu quả tốt của các chính sách công và luật lệ là điều quan trọng trong việc tăng cường sự đầu tư và đặt ra cơ sở cho sự phát triển bền vững của đầu ra và thu nhập. Thứ hai, sự trợ giúp xã hội là cần thiết nhằm đảm bảo những cá nhân dễ bị tổn thương sẽ không rơi vào diện đói nghèo; dịch vụ giáo dục và y tế cần được cung cấp và đầu tư giúp cho việc tiếp cận được dễ dàng hơn. Quá trình củng cố của Kosovorp sẽ trở lên dễ dàng hơn bởi nhiều cơ hội hơn cho việc dịch chuyển lao động và tính linh hoạt trên toàn châu Âu. Để thuận tiện cho tính linh hoạt quốc gia về việc làm, giáo dục, và y tế, các nhà cầm quyền Kosovorp nên thực hiện nghiêm túc theo lộ trình đặt ra bởi EU cho việc tự do hóa.

Bằng các bằng chứng khoa học và sự phân tích cụ thể, sâu sắc, bản báo cáo này là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các nhà nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách trên thế giới về sự ảnh hưởng quan trọng của di trú đối với sự phát triển.

Nguyễn Thắm

Nguyễn Thắm