Báo cáo phát triển con người của Ai Cập năm 2010: “Tuổi trẻ Ai Cập: Xây dựng tương lai chúng ta”, 302 tr.

10/11/2011

Báo cáo phát triển con người năm 2010 của Ai Cập nhấn mạnh 9 điểm:

1)   Vượt qua những sai lầm của hệ thống giáo dục.

2)   Phá vỡ vòng vây của nghèo nàn.

3)   Tạo ra các cơ hội nghề nghiệp.

4)   Tập trung vào các vấn đề văn hóa.

5)   Loại bỏ phân biệt giới tính.

6)   Một thế hệ trẻ thành công.

7)   Việc quản lý với thành phần tham gia là giới trẻ.

8)   Sự di cư.

9)   Phá vỡ sự cưỡng ép về đất đai.

Báo cáo gồm 9 chương:

Chương 1 trình bày một vài nét chung và một số vấn đề cần thảo luận về sự thiết lập hệ thống chiến lược phát triển con người rõ ràng của Ai Cập trong những năm qua.

Chương 2 đánh giá quá trình và các xu hướng các chỉ số phát triển con người của Ai Cập theo mức độ quốc gia và theo cấp độ địa phương. Đồng thời xem xét những thành tựu mà Ai Cập đã đạt được theo các Mục tiêu thiên niên kỷ. Cuối cùng là phân tích sự tăng nhanh các dấu hiệu nghèo nàn, thêm vào đó là sự năng động và các nhân tố khác ảnh hưởng tới mục tiêu và các chi tiết của chương trình quốc gia.

Chương 3 cung cấp lịch sử sơ lược của giới trẻ tại Ai Cập, tập trung vào sự biến chuyển mà người trẻ trải qua bao gồm: y tế, giáo dục, tham gia thị trường lao động, sự hình thành gia đình và tham gia vào cộng đồng xã hội. Sự phân tích tập trung vào những kinh nghiệm khác biệt của giới trẻ thông qua các yếu tố giới tính, nhóm độ tuổi, kiến thức kinh tế- xã hội cơ bản và vị trí công dân trong khu vực nông thôn và thành thị.

Chương 4 tập trung chủ yếu phân tích sự tác động của giáo dục trung học và giáo dục đại học, cao đẳng tới nhóm người trẻ và người tìm kiếm việc làm tại Ai Cập. Đồng thời, thảo luận một số thiếu sót còn tồn tại trong hệ thống giáo dục và gợi ý những điều cần thiết phải làm để có thể đạt được sự phát triển tốt hơn, tăng cường nhiều hơn vào hệ thống trường học quốc tế để tạo ra thế hệ tiên phong, giá trị, cạnh tranh và đổi mới để có thể tham gia tích cực hơn vào thị trường lao động chất lượng cao của Ai Cập nói riêng, và trên thế giới nói chung.

Chương 5 tập trung tới mối quan hệ cũng như ảnh hưởng lẫn nhau giữa giới trẻ và các điều kiện xã hội trên tất cả các mặt như phát triển năng lực, cơ hội nghề nghiệp,…

Chương 6 phân tích sự ảnh hưởng của nghèo nàn đối với giới trẻ. Hai nguyên nhân chính được làm rõ đó là các sự kiên trong cuộc đời như tốt nghiệp, bắt đầu làm việc, kết hôn,… và thứ hai là sự chuyển giao giữa hai hay nhiều thế hệ đều ảnh hưởng tới thế hệ sau, khiến họ mất đi cơ hội tiếp cận các kĩ năng, thói quen tốt cho sức khỏe và những vấn đề khác liên quan.

Chương 7 tập trung phân tích sự tăng cường cân bằng giới, tự do trong học tập và các cơ hội phát triển khác.

Chương 8 báo cáo chỉ ra rằng, ngày càng ít công dân trẻ tuổi của Ai Cập tham gia vào các loại hình chính trị một cách nghiêm túc, từ đó đưa ra mục tiêu: một là, đánh giá sự nhận thức và thái độ tham gia chính trị của người trẻ và hai là, quyết định nội dung của sự thành công được gọi là nền dân chủ mạng-sử dụng internet.

Chương 9 tổng hợp lại vai trò và vị thế của giới trẻ trong việc giúp đạt được nền quản trị tốt, tập trung vào vai trò trong việc đảm bảo bộ máy chính trị làm việc hiệu quả hơn.

Báo cáo phát triển con người tại Ai Cập năm 2010 sử dụng một khuôn khổ thống nhất để hiểu về môi trường của giới trẻ. Sự ngăn chặn xã hội bao gồm: người  ngăn chặn và sự bị ngăn chặn và được đánh giá thông qua những nhân tố như thất nghiệp hoặc phạm tội khi còn trẻ, hay việc sử dụng thuốc. Ngoài ra, cũng có các thước đo khác như nghèo nàn và các hình thái khác của xã hội. Thêm vào đó, chướng ngại của giới trẻ còn là giới tính do sự chia tách giới tính, sự giám sát của cha mẹ và các nguyên nhân tôn giáo, văn hóa khác hay những sự quan tâm khác về sự cô lập giới trẻ bởi các nhóm cực đoan… Theo một cách khác, báo cáo này khuyến nghị rằng giới trẻ cần được tạo mọi điều kiện xã hội thuận lợi để phát triển, và nhất là được tham gia vào bộ máy và tổ chức xã hội. Điều đó cũng yêu cầu sự định hướng lại bởi chính quyền và cộng đồng xã hội mà người trẻ liên quan bao gồm các kế hoạch quốc gia và sự bổ sung cơ cấu chính quyền.

Nguyễn Thắm