Báo cáo phát triển của con người năm 2009 của Kenya: “Tuổi trẻ và phát triển con người”, tháng 6/2010, 103 tr.

09/09/2010

Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Kenya bao gồm 6 chương, đưa ra khuyến nghị cần củng cố các chính sách để chống lại những vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển của giới trẻ. Những vấn đề này bao gồm sự liên quan giữa sự phát triển của giới trẻ và những định nghĩa rộng hơn của sự phát triển con người, những tiềm năng của giới trẻ và giới thiệu một phương pháp đã được sử dụng trong phát triển của Kenya. Báo cáo khai thác những tiềm năng và thách thức của sự phát triển giới trẻ đất nước này và thảo luận về sự đầu tư vào phát triển cho giới trẻ thông qua giáo dục và sức khỏe. Bản báo cáo cũng đề cập tới mối quan hệ giữa việc sản xuất kinh tế của giới trẻ Kenya và sự hạnh phúc của họ. “Giới trẻ” trong bản báo cáo này được xác định là những công dân của Kenya ở độ tuổi 15-35.

Các thảo luận về những sáng kiến và chiến lược được thực hiện cả ở trong và ngoài nước nhằm tăng cường những lời cam kết thực sự cho sự phát triển của giới trẻ; Những nỗ lực để các chính sách quốc gia có sự ảnh hưởng tốt cho sự phát triển của giới trẻ thể hiện qua các thông điệp quan trọng và những hành động chính cũng được đề cập tới.

 Bản báo cáo phát triển con người năm 2009 của Kenya giới thiệu một thước đo mới cho sự phát triển của giới trẻ tại Kenya đó là chỉ số phát triển của giới trẻ. Chỉ số này đánh giá mức độ tham gia và sự hội nhập xã hội của giới trẻ trong quá trình phát triển quốc gia (nhấn mạnh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và thu nhập) và đưa ra những chỉ số phát triển giới trẻ trong tương lai bao gồm những dấu hiệu rộng hơn cho sự phát triển của giới trẻ. Bản báo cáo chỉ ra những khó khăn trong việc đưa khái niệm và đo lường mơ hồ trong điều kiện phát triển của giới trẻ hiện nay. Các yếu tố cần thiết để có thể đo lường như là sự tham gia của giới trẻ, sự tự phát triển, mối quan hệ xã hội, thời gian rảnh rỗi, hành vi bất bình thường và tự chuyển giao quyền hành,... Điều này chỉ ra rằng mối quan hệ của chính quyền với UNDP và những ủy ban phát triển khác sẽ tạo ra không gian rộng cho các chỉ số đó. Điều này có thể được nhận ra thông qua việc nghiên cứu và điều tra theo chiều dọc tại những khu vực riêng biệt.

Chỉ số phát triển con người của Kenya là 0,5817 (0 là điểm số thấp nhất và 1 là điểm số cao nhất). Chỉ số này đã ảnh hưởng tích cực bởi các cải cách của Chính phủ và sự mở rộng các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế và kinh tế cho giới trẻ. Nghiên cứu của báo báo cáo này cho rằng giới trẻ cần giỏi toán, kỹ thuật chuyên môn, các kiến thức có thể phá vỡ vòng lẩn quẩn của các thế hệ trước đây về nghèo đói, ốm yếu, mù chữ và bất bình đẳng. Dân số trẻ có sức khỏe, kỹ năng, kiến thức là tài sản lớn cho sự phát triển, ngược lại thì sẽ tạo ra các vấn đề nghiêm trọng cho quốc gia và tài chính công.

 Bản báo cáo chỉ ra rằng chỉ số thu nhập của giới trẻ là 0,44 là thách thức lớn nhất cho họ trong những mục tiêu phát triển con người. Hầu hết người trẻ ở Kenya vẫn đang phải vật lộn để kiếm sống (chỉ 44% giới trẻ có thể chi trả cho cuộc sống trên mức nghèo đói).

Một nhóm lớn người trẻ ở nước này có liên quan tới nguy cơ hành động chống phá xã hội bao gồm nguy cơ hành vi tình dục, sử dụng tài sản và tội ác. Báo cáo quan sát thấy rằng sự phát triển của lực lượng lao động không theo kịp sự cải thiện về kinh tế và số lượng việc làm. Điều nàu đặc biệt đúng với lao động trẻ tuổi ở Kenya (chiếm 60% trong lực lượng lao động). Thậm chí Chính phủ đã có những nỗ lực trong giáo dục, đào tạo, dạy các kỹ năng khởi nghiệp cho giới trẻ nhưng hầu hết họ đều bị thiếu các kĩ năng và kinh nghiệm để thành công trong thị trường lao động hoặc bắt đầu kinh doanh riêng. Đây là điều tất yếu do hệ thống giáo dục không đào tạo được hoàn toàn theo nhu cầu của thị trường lao động. Mặc dù Chính phủ đất nước này đã có kế hoạch tạo ra nửa triệu công việc hàng năm, các vấn đề ảnh hưởng tới tới giới trẻ vẫn tiếp tục và điều này được cho là do thiếu chính sách toàn diện để cung cấp một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của giới trẻ.

Các cơ quan Chính phủ nên cung cấp bộ máy hoàn chỉnh cho việc dạy giới trẻ về giá trị xã hội và cho phép họ tham gia vào việc quản lý và đặt sự phát triển lên hàng đầu. Giới trẻ nên tham gia vào chính quyền cũng như tất cả các khía cạnh của xã hội. Báo cáo đặc biệt đánh giá cao vai trò của giới trẻ trong việc phòng chống tham nhũng. Do vậy cần xem xét đến việc đề cử giới trẻ tham gia vào Quốc hội. Điều này sẽ tạo cho giới trẻ tăng thêm vị thế trong xã hội, từ đó tăng cơ hội tham gia vào việc quản lý và quyết định các chính sách. Bản báo cáo cũng phân tích mối quan hệ giữa sự thành công trong chính trị, nghề nghiệp chuyên sâu và các hoạt động trong thời sinh viên. Vì vậy điều này gợi ý sự thành lập các giải thưởng trong các trường đại học nhằm  khuyến khích tạo ra các nhà lãnh đạo tương lai.

Minh Thắm