Báo cáo phát triển con người 2013

08/03/2013

Báo cáo Phát triển con người năm 2013 có tên “Sự trỗi dậy của phương Nam: Thành tựu con người trong thế giới đa dạng” sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 3 tại Thành phố Mexico bởi tổng thống Mexico Enrique Pefia Nieto và bà Helen Clark, đại diện UNDP.

Báo cáo phát triển con người năm 2013 xem xét sự chuyển đổi sâu sắc trong sự năng động toàn cầu được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng các thế lực mới của các nước đang phát triển và sự tác động lâu dài của nó đối với phát triển con người. Trung quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước có nền công nghiệp lớn thứ hai trên thế giới đồng thời đã đưa được hàng trăm triệu người dân thoát khỏi đói nghèo.

Ấn độ đang định hình lại tương lai của mình bằng những sáng tạo mới trong kinh doanh và những đổi mới về chính sách xã hội. Brazil đang cải thiện mức sống bằng việc mở rộng các quan hệ quốc tế và các chương trình chống đói nghèo đã được thực hiện trên toàn thế giới

Tuy nhiên, “Sự trỗi dậy của phương Nam” được xem xét trong báo cáo không chỉ tập trung vào những trường hợp nói trên mà còn trải rộng ra nhiều nước khác và ở nhiều khía cạnh rộng lớn hơn: Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Thái Lan, Nam Phi, Indonexia và nhiều quốc gia phát triển khác cũng bắt đầu trở thành các nhân tố đi đầu trên vũ đài thế giới. Báo cáo phát triển con người 2013 xác định  hơn 40 nước đang phát triển đã làm tốt hơn mong đợi về phát triển con người trong những thập kỷ gần đây,với những tiến bộ không ngừng rõ rệt của họ trong vòng mười năm qua. Báo cáo phân tích những nguyên nhân và kết quả của những thành tựu của các nước này và những thách thức mà họ phải đối mặt ngày hôm nay cũng như trong những thập kỷ tới.

Mỗi nước trên đều có những truyến thống lịch sử riêng và đã lựa chọn con đường phát triển của riêng mình. Tuy nhiên, họ đều trải qua những sự chuyển đổi quan trọng và và đối mặt với nhiều thách thức tương tự. Họ cũng đang ngày càng kết nối với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Và mọi người trên khắp thế giới đang phát triển ngày càng đòi hỏi được lắng nghe cũng như chia sẻ ý tưởng thông qua các kênh truyền thông mới và tìm kiếm những trách nhiệm lớn hơn từ các chính phủ và các thể chế quốc tế.

 Báo cáo phát triển con người năm 2013 xác định các chính sách bắt nguồn từ thực tế mới của toàn cầu để có thể thúc đẩy tiến bộ hơn nữa trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ tới. Báo cáo kêu gọi tính đại diện tốt hơn của phương Nam trong các hệ thống quản trị toàn cầu và chỉ ra các nguồn tài chính tiềm năng mới của phương Nam đối với hàng hóa công thiết yếu. Với cái nhìn phân tích mới và các đề xuất cải cách chính sách rõ ràng, Báo cáo đã giúp lập ra một tiến trình cho mọi người ở trên toàn thế giới để chia sẻ với nhau các thách thức phát triển con người một cách công bằng và hiệu quả.

Lê Thu Hà dịch

Lê Thị Đan Dung hiệu đính

Nguồn: http://hdr.undp.org/en/mediacentre/humandevelopmentreportpresskits/2013report/