Báo cáo Phát triển Con người với chủ đề Giáo dục

24/05/2012
Có thể nói giáo dục là một trụ cột chính của phát triển con người và cũng là một mục tiêu cơ bản trong các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Giáo dục là một quyền con người cơ bản, hướng tới phát triển đầy đủ nhân cách con người, thúc đẩy sự tôn trọng tất cả các quyền và tự do cơ bản, cũng như tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chính vì vậy, trong hơn 20 năm qua kể từ khi Báo cáo Phát triển Con người đầu tiên trên thế giới ra đời, nhiều quốc gia đã chọn giáo dục làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người thường niên của mình.

Có thể nói giáo dục là một trụ cột chính của phát triển con người và cũng là một mục tiêu cơ bản trong các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Giáo dục là một quyền con người cơ bản, hướng tới phát triển đầy đủ nhân cách con người, thúc đẩy sự tôn trọng tất cả các quyền và tự do cơ bản, cũng như tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chính vì vậy, trong hơn 20 năm qua kể từ khi Báo cáo Phát triển Con người đầu tiên trên thế giới ra đời, nhiều quốc gia đã chọn giáo dục làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người thường niên của mình:

Báo cáo năm 2006 của Armenia “Những chuyển đổi về giáo dục ở Armenia” phân tích những cơ hội cũng như những thách thức mà Armenia phải đối mặt liên quan đến vấn đề phát triển con người. Các chính trị gia, các nhà giáo dục phải đối diện trước sức ép hoạch định và thực thi các chiến lược, chính sách, kế hoạch cũng như những mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực có trình độ của quốc gia. Mục tiêu đặt ra là các công dân Armenia phải được trang bị kiến thức để phục vụ chính bản thân cũng như phục vụ đất nước.

Báo cáo Phát triển Con người của Ba Lan năm 2007 chủ đề “Giáo dục cho Lao động”. Báo cáo này nhấn mạnh giáo dục là yếu tố quyết định tới cơ hội việc làm. Vì vậy, thất nghiệp hoặc phải rời khỏi thị trường lao động trước tuổi nghỉ hưu mà không có cơ hội tìm kiếm việc làm mới, nguyên nhân là do trình độ chuyên môn thấp, không phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi, chính là hậu quả của nội dung đào tạo không phù hợp và chất lượng kém. Giáo dục chất lượng cao là nhân tố quan trọng để nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trong quá trình tìm kiếm và duy trì việc làm.

Với chủ đề “Tương xứng giữa Cung và Cầu”, Báo cáo Phát triển con người năm 2007 - 2008 của Uzerbekistan đề cập đến thách thức của quốc gia này là phải cải thiện chất lượng giáo dục, đảm bảo việc tiếp cận dễ dàng và nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Giáo dục để phát triển con người cũng như phục vụ sự phát triển của quốc gia. Có như vậy mới đảm bảo được Uzerbekistan có tiếng nói và vị trí đáng kể trong cộng đồng quốc tế.

Nhìn chung, các báo cáo trên đều nhấn mạnh giáo dục là nền tảng của phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực; cần thiết phải đầu tư vào chất lượng giáo dục cũng như giáo dục phải có sự gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế và thị trường lao động, có như vậy các quốc gia mới có thể cạnh tranh được trong một thế giới năng động với nền kinh tế toàn cầu hoá như hiện nay.

 

Nguồn: http://hdr.undp.org/en/

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (tổng thuật)