Báo cáo phát triển con người 2011

22/11/2011
 Ngày 9 tháng 11, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo Phát triển con người (HDR) năm 2011. Báo cáo có nhan đề “Bền vững và bình đẳng: tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả”.

Ngày 9 tháng 11, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo Phát triển con người (HDR) năm 2011. Báo cáo có nhan đề “Bền vững và bình đẳng: tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả”.

      Trong báo cáo này, Liên hợp quốc đã đánh giá chỉ số phát triển tại 187 nước trong đó Nauy, Australia và Hà Lan là ba nước dẫn đầu thế giới về chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2011, còn Cộng hòa Congo, Niger và Brundi là những nước xếp cuối cùng. Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người Trung bình, xếp thứ 128/187 nước. Tuy nhiên trong khu vực thì HDI của Việt Nam vẫn thấp hơn HDI của các nước Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, chỉ cao hơn Campuchia và Lào. Xếp hạng HDI của Việt Nam năm 2011 cùng với Trung Quốc và Thái Lan không thay đổi so với năm 2010 trong khi xếp hạng của Campuchia, Lào, Indonesia, philippines và Malaysia đã tăng lên.

      Báo cáo phát triển con người 2011 lưu ý rằng, sự  phân phối thu nhập ngày càng mất cân đối tại hầu hết các nước trên thế giới, trong đó châu Mỹ La Tinh vẫn là khu vực bất bình đẳng nhất về mặt thu nhập. Bên cạnh những đánh giá về y tế, giáo dục và thu nhập, Báo cáo phát triển con người năm 2011 còn nhấn mạnh đến quyền con người được tận hưởng môi trường lành mạnh, tầm quan trọng của việc các thực thể xã hội hòa hợp với các chính sách về môi trường.

      Báo cáo phát triển con người năm 2011 kêu gọi một phương pháp tiếp cận táo bạo mới nhằm kiểm soát tình hình tài chính và môi trường toàn cầu. 

Lê  Hà