Báo cáo Phát triển Con người của Swaziland năm 2008.

17/09/2010
Khi nói tới  đất nước Swaziland, người ta được biết đến với nhiều thách thức trong quá khứ như những cuộc chiến tranh, hạn hán, đói kém và bệnh dịch... Tuy nhiên, trong báo cáo phát triển con người của quốc gia châu Phi năm 2008, những vấn đề này lại không được đề cập đến mà tập trung chỉ ra vấn đề không chỉ của quốc gia mà nó còn là vấn đề của khu vực và toàn cầu. Đó là đại dịch HIV/AIDS.

 

Khi nói tới  đất nước Swaziland, người ta được biết đến với nhiều thách thức trong quá khứ như những cuộc chiến tranh, hạn hán, đói kém và bệnh dịch... Tuy nhiên, trong báo cáo phát triển con người của quốc gia châu Phi năm 2008, những vấn đề này lại không được đề cập đến mà tập trung chỉ ra vấn đề không chỉ của quốc gia mà nó còn là vấn đề của khu vực và toàn cầu. Đó là đại dịch HIV/AIDS. Đây là một trong những đại dịch nguy hiểm nhất mà đất nước đang phải đối phó. Báo cáo cũng chỉ rõ rằng nếu như đất nước không tập trung vào việc phòng và dập dịch thì chẳng mấy chốc quốc gia có thể bị xóa sổ trên bản đồ thế giới vì căn bệnh nguy hiểm này. Bên cạnh đó báo cáo cũng nêu ra một thực trạng đáng báo động ở quốc gia này, đó là tình trạng phụ nữ có thai của đất nước mới chỉ có hơn 40% được khám và còn tới hơn 50% phụ nữ không được khám tại các bệnh viện. Trong số 50% phụ nữ không được khám tại bệnh viện, họ có thể đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng lại không được chăm sóc. Trong báo cáo cũng chỉ ra đại dịch HIV/AIDS hiện nay mà đất nước đang phải đương đầu còn gặp thách thức hơn nhiều những gì mà quốc gia này đã phải đối phó trong quá khứ.

Tuy nhiên, với những thành công đã làm được trong việc thoát ra khỏi chiến tranh, đói kém và những dịch bệnh khác đối với quốc gia, một lần nữa, báo cáo cũng chỉ ra một trong những biện pháp hữu hiệu nhất đối với đất nước trong việc dập đại dịch này. Đó chính là, thay đổi văn hóa, lối sống của người dân Swaziland.

Nguyễn Thị Nga