Báo cáo phát triển con người của Nepal 2009

10/05/2010
Báo cáo phát triển con người của Nepal 2009 có chủ đề: "Sự biến đổi Nhà nước và Phát triển con người". Báo cáo chủ yếu tập trung tìm hiểu về việc sửa đổi hệ thống bầu cử của đất nước như thế nào và nêu cao văn hóa dân chủ của các đảng chính trị ở Nepal.

Báo cáo phát triển con người của Nepal 2009

Sự biến đổi Nhà nước và Phát triển con người”.

 

            Nepal là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại vùng Himalaya ở Nam Á, giáp biên giới với Tây Tạng của Trung Quốc ở phía Bắc và Ấn Độ ở phía Nam, phía Đông và Tây. Ngày 28-5-2008, Nepal mới tuyên bố chính thức bãi bỏ chế độ quân chủ tồn tại trong 239 năm, thành lập chế độ cộng hòa dân chủ.

           Trong báo cáo Phát triển con người 2009 – đây là báo cáo đầu tiên của đất nước này sau ngày tuyên bố bãi bỏ chế độ quân chủ. Báo cáo chủ yếu tập trung tìm hiểu về việc sửa đổi hệ thống bầu cử của đất nước như thế nào và nêu cao văn hóa dân chủ của các đảng chính trị trong đất nước Nepal. Trong đó sự phân quyền ở đất nước này có thể sẽ được mở rộng và đi sâu hơn vào chất lượng của các đại biểu khi họ là những người đại diện và tham dự vào các đảng cầm quyền của đất nước.Tính đại diện và tham dự của các đại biểu phải được thực hiện theo cách dân chủ.Tính đại diện của các đại biểu có thể là một trong những tác nhân to lớn đối với toàn xã hội. Đại biểu là những người đại diện cho toàn xã hội Nepal và chính họ là những người nắm giữ vai trò quyết định trong việc chuyển đổi của xã hội và Nhà nước Nepal. Các đại biểu đại diện cho toàn xã hội đó, là những người sẽ quyết định đến vận mệnh của dân tộc. Vì vậy, báo cáo này chú trọng đến sự phát triển của những người đại diện cho nhân dân và nhà nước Nepal.

 

Nguồn: http://hdr.undp.org

 

Nguyễn Thị Nga dịch