Báo cáo phát triển con người Trung Quốc năm 2019

11/12/2020

Báo cáo phát triển con người của Trung Quốc với chủ đề “Hướng đến một tương lai bền vững cho tất cả mọi người: Sự chuyển đổi lịch sử Trung Quốc trong bốn thập kỷ phát triển của loài người”.

Báo cáo này tập trung phản ánh về những thay đổi đáng chú ý đã diễn ra trong 40 năm qua. Báo cáo không chỉ đề cập đến các thành tựu kinh tế đã được báo cáo rộng rãi, mà quan trọng hơn là thành tựu trong phát triển bền vững của con người mà Trung Quốc đạt được. Báo cáo đã trình bày những thành quả phát triển của đất nước trong thời gian qua, nó đã trở thành bài học quan trọng và là kinh nghiệm quý giá không chỉ cho mỗi khu vực trong nước, mà nó có thể được áp dụng đối với các nước khác trên thế giới.

Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 70 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và kỷ niệm 40 năm sự hiện diện và quan hệ đối tác của Liên Hợp Quốc và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UN và UNDP) với Trung Quốc.

Báo cáo đánh giá 40 năm qua, Trung Quốc có bước ngoặt mạnh mẽ cho sự phát triển, khi nước này đã có những thay đổi mạnh mẽ trong định hướng và ưu tiên cho các chính sách phát triển,  cải cách lớn trong kinh tế, cũng như chính trị để mở cửa với thế giới. Quá trình đổi mới này vẫn được duy trì và thay đổi cho phù hợp với bối cảnh chung của thế giới và đã thu được những thành tựu trong phát triển và thu hút sự chú ý của thế giới với thành tựu phát triển nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tăng trưởng ở Trung Quốc đi cùng với những thành tựu đạt được như giảm nghèo, tăng tuổi thọ người dân ngang với các nước có nền kinh tế tiên tiến; hệ thống giáo dục đã được cải tiến rộng khắp trên quy mô lớn với các nhà khoa học trẻ đầy triển vọng; hệ thống giáo dục phổ thông đã miễn phí trong 9 năm học đầu đối với học sinh. Đây đều là những bước tiến phi thường của nền giáo dục Trung Quốc đạt được trong 40 đổi mới. Thông qua chỉ số phát triển con người (HDI) mà Trung Quốc đã đạt được cho thấy, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có chỉ số HDI năm 1990 vào hàng thấp kém nhưng đến nay chỉ số này đã tăng cao, ngang bằng với các nước phát triển. Lý giải cho thành tựu đạt được này, báo cáo cũng chỉ ra vai trò của nhà nước về nhìn nhận vấn đề linh hoạt và giải quyết những thách thức cực kỳ nhanh chóng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong 40 năm qua, báo cáo cũng chỉ ra những hệ quả của sự phát triển kinh tế đó là sự gia tăng bất bình đẳng, tình trạng ô nhiễm môi trường.

Báo cáo cũng trình bày các chiều cạnh đáng chú ý về sự tiến bộ trong phát triển người đã được thực hiện và con đường mà Trung Quốc thực hiện để đạt được những thành tựu như hiện nay. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những thách mà Trung Quốc phải đối mặt trong những năm tiếp theo để đạt được thành tựu trong phát triển con người của đất nước.

Nguồn: http://hdr.undp.org/

Nguyễn Thị Nga lược thuật