Báo cáo phát triển con người của Ai Cập năm 2010: “Tuổi trẻ Ai Cập: Xây dựng tương lai chúng ta”, 302 tr. (10/11/2011)

Báo cáo phát triển con người của Ai Cập năm 2010: “Tuổi trẻ Ai Cập: Xây dựng tương lai chúng ta”, 302 tr.

Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Tanzania (09/12/2010)

Báo cáo phát triển con người năm 2009 của Tanzania có chủ đề  “Nghèo đói và báo cáo phát triển con người”. Báo cáo phát triển con người này đã nhìn lại tổng hợp hướng phát triển then chốt của đất nước để từ đó đưa ra 3 vấn đề cơ bản về những thành tựu đã đạt được trong phát triển con người Tanzania.

Báo cáo Phát triển Con người Madagascar 2006 (17/09/2010)

Báo cáo  Phát triển con người 2006 của Madagasca trình bày  3 chủ đề chính.Đó là: Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông và phát triển con người. Báo cáo đã chỉ rõ chỉ có công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông mới là phương tiện hữu ích nhất trong quá trình phát triển phức tạp của xã hội toàn cầu hóa hiện nay.

Báo cáo Phát triển Con người của Swaziland năm 2008. (17/09/2010)

Khi nói tới  đất nước Swaziland, người ta được biết đến với nhiều thách thức trong quá khứ như những cuộc chiến tranh, hạn hán, đói kém và bệnh dịch... Tuy nhiên, trong báo cáo phát triển con người của quốc gia châu Phi năm 2008, những vấn đề này lại không được đề cập đến mà tập trung chỉ ra vấn đề không chỉ của quốc gia mà nó còn là vấn đề của khu vực và toàn cầu. Đó là đại dịch HIV/AIDS.

ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÍ TUỆ ĐA NHÂN TỐ CỦA HOWARD GARDNER VÀO VIỆC TÌM HIỂU CÁC LOẠI HÌNH TRÍ TUỆ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC (17/09/2010)

Lý thuyết trí tuệ đa nhân tố (Theory of Multiple Intelligences) của Howard Gardner (GS. Tâm lý học, Đại học Harvard) ra đời từ sự tổng kết, đánh giá từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, là kết quả của những khảo sát thực nghiệm của Howard Gardner trên rất nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian tương đối dài. Lý thuyết này ra đời dựa trên niềm tin của ông rằng: não bộ đã tạo ra các hệ thống riêng biệt cho những năng lực tương ứng khác nhau mà ông gọi là “các năng lực trí tuệ”. Theo tác giả, những dạng năng lực trí tuệ này không nhất thiết bộc lộ hết ở một con người. Một dạng kĩ năng và kĩ xảo của con người có khi không huy động hết mọi dạng năng lực trí tuệ đó. Năm 1983, ông đưa ra lý thuyết trí tuệ đa nhân tố với 7 năng lực trí tuệ khác nhau cùng tồn tại trong một con người.

Ảnh hưởng của gia đình đối với định hướng giá trị nhân cách của học sinh Trung học phổ thông. (17/09/2010)

Những nghiên cứu về nhân cách trong tâm lý học cho thấy: định hướng giá trị nhân cách của học sinh THPT, nằm trong cấu trúc của xu hướng nhân cách. Nó chịu  ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý cá nhân, tâm lý xã hội và các yếu tố xã hội khác.

Ảnh hưởng của nhóm bạn tới định hướng giá trị nhân cách của học sinh THPT (17/09/2010)

Quan hệ với bạn bè đối với học sinh trung học phổ  thông ngày càng phát triển mạnh và vượt ra khỏi giới hạn của hoạt động học tập, nổi lên thành một phạm vi độc lập rất quan trọng trong đời sống của học sinh trung học phổ thông. Chính thông qua các mối quan hệ này các em không những nhận thức được người khác mà còn nhận thức được chính bản thân mình, nhờ đó các em thu nhận được những thông tin cần thiết để hình thành sự đánh giá bản thân mình như một nhân cách, để hình thành một thái độ giá trị – cảm xúc nhất định đối với bản thân. Chính vì vậy, thông qua các mối quan hệ này định hướng giá trị nhân cách của các em được thể hiện rõ nét.

Báo cáo phát triển của con người năm 2009 của Kenya: “Tuổi trẻ và phát triển con người”, tháng 6/2010, 103 tr. (09/09/2010)

Báo cáo phát triển của con người năm 2009 của Kenya: “Tuổi trẻ và phát triển con người”, tháng 6/2010, 103 tr.

Báo cáo phát triển con người của Nepal 2009 (10/05/2010)

Báo cáo phát triển con người của Nepal 2009 có chủ đề: "Sự biến đổi Nhà nước và Phát triển con người". Báo cáo chủ yếu tập trung tìm hiểu về việc sửa đổi hệ thống bầu cử của đất nước như thế nào và nêu cao văn hóa dân chủ của các đảng chính trị ở Nepal.

Báo cáo Phát triển Con người của Philipin năm 2009 (10/05/2010)

Báo cáo Phát triển con người thứ 6 của Philipin có chủ đề: "Những thế chế, chính trị và phát triển con người ở Philipin". Báo cáo chủ yếu tập trung làm rõ vai trò của những thể chế, chính trị và việc phát triển con người của đất nước.