Báo cáo phát triển con người 2013 (08/03/2013)

Báo cáo Phát triển con người năm 2013 có tên “Sự trỗi dậy của phương Nam: Thành tựu con người trong thế giới đa dạng” sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 3 tại Thành phố Mexico bởi tổng thống Mexico Enrique Pefia Nieto và bà Helen Clark, đại diện UNDP.

Báo cáo thực trạng về Quyền có đủ Lương thực của Nam Phi năm 2005 (24/05/2012)

Thực trạng về Quyền có đủ lương thực là một phần trong Báo cáo Quyền kinh tế - xã hội của Nam Phi do Trung tâm nghiên cứu nhân quyền (Đại học Pretoria, Nam Phi) thực hiện năm 2005. Quyền có đủ lương thực là một quyền quan trọng trong số các quyền kinh tế - xã hội.

Báo cáo thực trạng Quyền có đủ lương thực của Afghanistan năm 2009 (24/05/2012)

Thực trạng về Quyền có đủ lương thực là một phần của Báo cáo Quyền Kinh tế - Xã hội của Afghanistan năm 2009. Ở đây Quyền có đủ lương thực (right to food) được hiểu là tất cả mọi người phải tiếp cận được với lương thực mà họ cần. Nhà nước cần tận dụng các nguồn lực của mình để giảm tỷ lệ đói nghèo, tỷ lệ suy dinh dưỡng và đảm bảo về an ninh lương thực cho người dân.

Báo cáo Phát triển Con người với chủ đề Giáo dục (24/05/2012)

Có thể nói giáo dục là một trụ cột chính của phát triển con người và cũng là một mục tiêu cơ bản trong các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Giáo dục là một quyền con người cơ bản, hướng tới phát triển đầy đủ nhân cách con người, thúc đẩy sự tôn trọng tất cả các quyền và tự do cơ bản, cũng như tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chính vì vậy, trong hơn 20 năm qua kể từ khi Báo cáo Phát triển Con người đầu tiên trên thế giới ra đời, nhiều quốc gia đã chọn giáo dục làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người thường niên của mình.

Báo cáo phát triển con người Campuchia năm 2011 (13/01/2012)

Báo cáo phát triển con người của Campuchia năm 2011 tập trung vào vấn đề biến đối khí hậu và sinh kế vùng nông thôn.

Báo cáo quyền lao động Hàn Quốc (Tháng 9 năm 2011) (13/01/2012)

Báo cáo quyền lao động của Hàn Quốc được thực hiện vào tháng 9 năm 2011 được xem như một trong những tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về quyền con người nói chung và quyền lao động nói riêng dưới góc độ nhóm quyền ở cấp độ vi mô.

Báo cáo phát triển con người với chủ đề Môi trường (26/12/2011)

Vấn  đề môi trường, biến đổi khí hậu ngày nay là vấn đề cấp bách của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Năm 2009, Báo cáo phát triển Con người của Croatia, Moldova và Qatar đã đề cập đến vấn đề này với nhiều chiều cạnh khác nhau. Năm nay (2011), một số nước đã tiếp tục lựa chọn vấn đề này làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người của quốc gia mình.

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI ZAMBIA NĂM 2011. (19/12/2011)

Báo cáo phát triển con người của Zambia năm 2011 tập trung nhấn mạnh vào việc cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, giáo dục, y tế, nước và hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Báo cáo phát triển con người 2011 (22/11/2011)

 Ngày 9 tháng 11, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo Phát triển con người (HDR) năm 2011. Báo cáo có nhan đề “Bền vững và bình đẳng: tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả”.

Báo cáo phát triển của Việt Nam 2011 (22/11/2011)

Báo cáo phát triển Việt Nam là một trong loạt các báo cáo thường niên được soạn thảo trong nhiều năm nay đề cập đến những chủ đề phát triển quan trọng nhất của Việt Nam. Chủ đề năm nay là Quản lý tài nguyên thiên nhiên.