Báo cáo phát triển con người của Korsovorp năm 2014: “Di trú là một nhân tố cho sự phát triển” (03/10/2014)

Di trú có ảnh hưởng tới sự phát triển con người bởi lẽ mỗi cá nhân di chuyển ra nước ngoài là họ đã mở rộng cơ hội cho cuộc sống của họ. Thêm vào đó, việc tương tác với gia đình, bạn bè ở quê nhà, ví dụ như việc chuyển khoản tiền cho người nhà chẳng hạn, cũng là một cách để tăng cường kinh tế trong nước....

Báo cáo phát triển con người của Modoval năm 2014: “Sự phồn vinh của cộng đồng: các mục tiêu quốc doanh và tư nhân vì sự phát triển con người” (03/10/2014)

Mục tiêu của bản báo cáo này là chứng minh dựa vào các chứng cứ thực tiễn và cụ thể về việc bằng cách nào và tại sao khu vực tư nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng trong qua trình hiện đại hóa đất nước Modoval, và đưa ra các chính sách khả thi tương ứng.

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 (15/09/2014)

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 có chủ đề "Duy trì thành quả phát triển con người: Giảm thiểu nguy cơ tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi"

Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2014: “Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam” (21/08/2014)

Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2014: “Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam”; Ngân hàng Thế giới; 144 trang

Hạnh phúc có thể thay GDP làm thước đo phát triển quốc gia (25/07/2014)

Theo CNN, tăng trưởng kinh tế đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không thực sự phản ánh được nhiều về cuộc sống của người dân.

Báo cáo phát triển con người quốc gia năm 2013 của Trung Quốc: “Thành phố bền vững và sống động hướng đến văn minh sinh thái”; China Translation and Publishing Corporation, Bắc Kinh, tháng 8/2013, 200 tr. (03/09/2013)

Báo cáo phát triển con người quốc gia năm 2013 của Trung Quốc: “Thành phố bền vững và sống động hướng đến văn minh sinh thái”; China Translation and Publishing Corporation, Bắc Kinh, tháng 8/2013, 200 tr.

Báo cáo phát triển con người 2013 (08/03/2013)

Báo cáo Phát triển con người năm 2013 có tên “Sự trỗi dậy của phương Nam: Thành tựu con người trong thế giới đa dạng” sẽ được ra mắt vào ngày 14 tháng 3 tại Thành phố Mexico bởi tổng thống Mexico Enrique Pefia Nieto và bà Helen Clark, đại diện UNDP.

Báo cáo thực trạng về Quyền có đủ Lương thực của Nam Phi năm 2005 (24/05/2012)

Thực trạng về Quyền có đủ lương thực là một phần trong Báo cáo Quyền kinh tế - xã hội của Nam Phi do Trung tâm nghiên cứu nhân quyền (Đại học Pretoria, Nam Phi) thực hiện năm 2005. Quyền có đủ lương thực là một quyền quan trọng trong số các quyền kinh tế - xã hội.

Báo cáo thực trạng Quyền có đủ lương thực của Afghanistan năm 2009 (24/05/2012)

Thực trạng về Quyền có đủ lương thực là một phần của Báo cáo Quyền Kinh tế - Xã hội của Afghanistan năm 2009. Ở đây Quyền có đủ lương thực (right to food) được hiểu là tất cả mọi người phải tiếp cận được với lương thực mà họ cần. Nhà nước cần tận dụng các nguồn lực của mình để giảm tỷ lệ đói nghèo, tỷ lệ suy dinh dưỡng và đảm bảo về an ninh lương thực cho người dân.

Báo cáo Phát triển Con người với chủ đề Giáo dục (24/05/2012)

Có thể nói giáo dục là một trụ cột chính của phát triển con người và cũng là một mục tiêu cơ bản trong các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Giáo dục là một quyền con người cơ bản, hướng tới phát triển đầy đủ nhân cách con người, thúc đẩy sự tôn trọng tất cả các quyền và tự do cơ bản, cũng như tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chính vì vậy, trong hơn 20 năm qua kể từ khi Báo cáo Phát triển Con người đầu tiên trên thế giới ra đời, nhiều quốc gia đã chọn giáo dục làm chủ đề cho báo cáo phát triển con người thường niên của mình.